Wyjaśniamy pojęcie firmy, oznaczenia przedsiębiorstwa oraz znaku towarowego

W języku potocznym bardzo często zamiennie używa się pojęć, takich jak oznaczenie przedsiębiorstwa czy znak towarowy. Natomiast w nomenklaturze prawniczej każde słowo ma swoje znaczenie. W artykule postanowiliśmy przybliżyć naszym czytelnikom różnice pomiędzy poszczególnymi pojęciami.

Czym jest firma?

 

Firma w znaczeniu prawnym jest oznaczeniem przedsiębiorcy, nazwą, pod którą przedsiębiorca działa na rynku. Powszechnie zamiennie używa się zwrotów prowadzić firmę, posiadać firmę, rozumiejąc pojęcie firmy jako przedsiębiorstwo usługowe bądź handlowe.

W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą firmą jest jej imię i nazwisko. Natomiast firma może zawierać również określenia fantazyjne np. XYZ Jan Kowalski lub określenia opisowe np. Firma Handlowo-Usługowa „XYZ” Jan Kowalski.

Nieco bardziej skomplikowane jest konstruowanie firmy w przypadku osób prawnych. Co do zasady firmę osoby prawnej stanowi jej nazwa wraz z określeniem formy prawnej np. AAA Sp. z o.o.

Oznaczenie przedsiębiorstwa

 

Oznaczeniem przedsiębiorstwa są wszelkie symbole, które mogą służyć wyróżnieniu przedsiębiorstwa, w prowadzonej działalności. Takimi symbolami są m.in. firma, fantazyjne logo, godło, skrót literowy.

Należy zauważyć, że firma występuje wyłącznie w formie słownej. Natomiast oznaczeniem przedsiębiorstwa mogą być np. znaki graficzne, logo. Poza tym, istnieje możliwość przeniesienia prawa do oznaczenia przedsiębiorstwa, a firma jest niezbywalna.

Należy podkreślić, że prawo do oznaczenia przedsiębiorstwa powstaje w związku z pierwszeństwem używania, oczywiście pod warunkiem, że nie narusza ono praw osób trzecich.

Znak towarowy

 

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Takim znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Niezwykle często zdarza się tak, że rejestrowane znaki towarowe znajdują się w nazwie firmy, stanowią oznaczenie przedsiębiorstwa. Natomiast należy mieć na względzie, iż znaki towarowe w głównej mierze służą komercyjnemu oznaczaniu pochodzenia np. towarów.

Co ważne, prawo ochronne na znak towarowy otrzyma ten podmiot, który jako pierwszy o nie wystąpi. Nie ma obowiązku rejestracji znaków towarowych. Natomiast z punktu widzenia właściciela marki, uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy ma niezwykle duże znaczenie i stanowi pewnego rodzaju ochronę przed osobami, które ze względu na korzyści finansowe mogą próbować przejąć markę.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.