Na czym polega monitoring znaków towarowych?

Przed wprowadzeniem zmian w procedurze krajowej dotyczącej rejestracji znaków towarowych to ekspert z Urzędu Patentowego weryfikował, czy zgłaszany znak towarowy nie jest podobny do zgłoszonego wcześniej znaku. Obecnie procedura ta została zmieniona na „sprzeciwową”. Przedsiębiorca musi samodzielnie kontrolować co jest zgłaszane do Urzędu Patentowego oraz w odpowiednim czasie reagować, jeśli zachodzi taka konieczność.

Monitorowanie znaków towarowych polega na pilnowaniu oraz zapobieganiu rejestracji znaków towarowych identycznych lub podobnych do tego, który został zarejestrowany przez przedsiębiorcę.

Dlaczego monitoring znaków towarowych jest tak ważny?

 

Dla lepszego zrozumienia, dlaczego warto prowadzić monitoring znaków towarowych, przypomnimy, jak przebiega procedura rejestracji znaku towarowego:

  • zgłoszenie znaku towarowego w Urzędzie Patentowym,
  • badanie wstępne zgłoszenia: złożone zgłoszenie jest weryfikowane pod względem formalno-prawnym,
  • badanie merytoryczne: polega na sprawdzeniu czy oznaczenie ze zgłoszenia może być zarejestrowane jako znak towarowy,
  • ogłoszenie o zgłoszeniu w Biuletynie Urzędu Patentowego RP,
  • sprzeciw: osoby trzecie, w terminie 3 miesięcznym, liczonym od dnia ogłoszenia w BUP, mogą złożyć sprzeciw. Należy w nim wskazać wcześniejsze prawa, które mogą zostać naruszone przez rejestrację znaku towarowego ze zgłoszenia,
  • jeśli sprzeciw uznany zostanie za zasadny, Urząd Patentowy odmówi rejestracji znaku towarowego.

W trakcie procedury rejestracyjnej Urząd Patentowy nie zawiadamia przedsiębiorcy o zgłoszeniu podobnego znaku towarowego do wcześniej zarejestrowanego. Oznacza to, że przedsiębiorca musi sam sprawdzać, czy nie zostało dokonane takie zgłoszenie.

Co istotne niezłożenie w terminie sprzeciwu skutkować będzie udzieleniem konkurentowi prawa ochronnego. W takim przypadku przedsiębiorcy pozostanie procedura prowadząca do unieważnienia znaku towarowego. Należy jednak mieć na względzie, że postępowanie to jest czasochłonne oraz kosztowne.

Jak skutecznie prowadzić monitoring znaków towarowych?

 

Prowadzenie monitoringu znaków towarowych wcale nie jest zadaniem prostym. Przede wszystkim należy systematycznie weryfikować ogłoszenia o zgłoszeniach, które są publikowane w BUP. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, bardzo istotną kwestię – rejestracja unijnego znaku towarowego obejmuje także terytorium Polski. Konieczne jest więc monitorowanie nie tylko zgłoszeń dokonywanych w Urzędzie Patentowym RP, ale także zgłoszeń do EUIPO (Europejskiego Urzędu ds. Własności Intelektualnej).

Monitorowanie znaków towarowych dodatkowo utrudnia brak stosownych uregulowań określających, jakie znaki mogą być uznane za podobne. Samo subiektywne odczucie to za mało a Urząd Patentowy może daną sytuację ocenić w zupełnie inny sposób.

Monitoring znaków towarowych warto zlecić profesjonalnej kancelarii prawnej, która po przeprowadzeniu analiz wskaże najrozsądniejsze rozwiązania w danej sytuacji.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.