Znak towarowy to najsilniejsze narzędzie służące do ochrony marki, oznaczenie umożliwiające identyfikację towarów i usług, jako pochodzących od danej firmy. Na znak towarowy warto jednak spojrzeć szerzej, ponieważ jest on także składnikiem majątku, środkiem dowodowym, elementem promocji. Oznaczenie może być wykorzystane w celu zbudowania wiarygodności firmy.

Definicja znaku towarowego

Zgodnie z przepisami Prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Na znak towarowy może być udzielone prawo ochronne.

Znak towarowy składnikiem majątku

 

Po zarejestrowaniu znaku towarowego uprawniony zyskuje wyłączne prawo do używania oznaczenia. Znak jest składnikiem majątku, podnosi wartość przedsiębiorstwa. Jest przedmiotem obrotu co oznacza, że może być np. zbyty lub licencjonowany.

Znak towarowy silnym środkiem dowodowym

 

Budowanie marki wiąże się z wieloma wyzwaniami. Zadanie to mogą utrudniać chociażby nieuczciwe działania poczynione przez konkurencję. Świadectwo ochronne na znak towarowy jest silnym środkiem dowodowym. Do udowodnienia praw przysługujących do marki najczęściej wystarcza właśnie okazanie świadectwa ochronnego.

Udowodnienie naruszenia praw do marki bez posiadania zarejestrowanego znaku towarowego również jest możliwe np. na podstawie uregulowań zawartych w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednak pełna ochrona marki uzyskiwana jest dopiero po zarejestrowaniu znaku towarowego.

Znak towarowy a budowanie marki

 

Dlaczego budowanie marki warto rozpocząć od rejestracji znaku towarowego? Świadectwo ochronne to nie tylko ochrona marki, ale również element promocji i środek służący budowaniu wiarygodności firmy. Zarejestrowane oznaczenie można używać w celu promowania produktów oraz usług oferowanych przez firmę.

Po zarejestrowaniu znaku towarowego można używać symbolu ®, co podnosi prestiż, a także zwiększa wiarygodność marki.

Zarejestrowanie znaku towarowego jest ważnym krokiem w drodze do zbudowania silnej marki na rynku.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.