Jak zastrzec znak towarowy?

Odpowiedzi na 4 najczęściej zadawane pytania

W momencie gdy Twoja firma zaczyna prężnie się rozwijać i generować coraz większy przychód, poważnie powinieneś pomyśleć nad ochroną jej nazwy lub logo (reprezentacji graficznej). Nie chcesz przecież paść ofiarą podszywających się pod Ciebie oszustów. No dobrze, ale w jaki sposób to zrobić? Przede wszystkim nie namyślaj się zbyt długo, poprawna procedura rejestracji zwykle trwa pół roku, jednak  przy samodzielnym zgłoszeniu – wiemy o tym z opowiadanych historii naszych klientów – może przeciągnąć się nawet do 3 lat.

Działamy w branży znaków towarowych nieprzerwanie od ponad 9 lat, mogąc pochwalić się ponad 4380 procedurami rejestracji zakończonymi sukcesem. Wyciągnęliśmy z kłopotów m.in. klienta, który padł ofiarą kradzieży marki. W momencie, gdy jego firma zaczęła zyskiwać coraz większą rozpoznawalność na rynku, konkurencyjny przedsiębiorca zarejestrował swoją działalność gospodarczą pod marką naszego klienta. Tym samym stanął on przed bardzo realnym ryzykiem konieczności zamknięcia swojej firmy, jedynie przez zaniedbanie rejestracji marki w Urzędzie Patentowym. Doradzaliśmy także młodemu właścicielowi start-up’u, by objął swoją nazwą możliwie jak najszerszy katalog towarów i usług. Na co więc czekać, działajmy!

1/4:

Gdzie zarejestrować znak towarowy?

 

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, w jakim kraju chciałbyś otoczyć ochroną swój znak towarowy. Najczęściej przedsiębiorcy decydują się zarejestrować znak w Polsce – w tym przypadku właściwy będzie Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie. Jeśli jednak zakres Twojej działalności rozciąga się na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej, powinieneś dokonać rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. Natomiast uzyskanie międzynarodowej ochrony znaku towarowego możliwe jest poprzez zastrzeżenie go w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z siedzibą w Genewie.

2/4:

Czy można jednocześnie zarejestrować nazwę oraz logo firmy?

 

Niestety dokonując pojedynczej rejestracji jako znak towarowy musisz zdecydować się, który element wolisz chronić: nazwę, symbol (grafikę) czy logo. Jednak częstą praktyką przedsiębiorców jest rejestracja kilku znaków, słownego oraz słowno-graficznych w różnych wariacjach, tym samym maksymalizując ochronę. Wynika to z obowiązku określenia formy znaku towarowego, których katalog jest bardzo szeroki. W szczególności mogą nim być: wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, a nawet melodia i zapach. W przypadku marki firmy chronisz konkretny wyraz lub ich grupę.

3/4:

Jak rozpocząć procedurę rejestracji znaku towarowego?


Procedura rejestracji rozpoczyna się od weryfikacji możliwości rejestracyjnej, a następnie spełnienia wymogów formalnych na rejestrację znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. W tym zakresie masz do wyboru dwie możliwości: wypełnienie drukowanego formularza składanego w Urzędzie Patentowym lub elektronicznego formularza, dostępnego na stronie internetowej urzędu. Następnie zgłaszający ma obowiązek uiścić odpowiednią opłatę, wynikającą z obowiązującej tabeli opłat. Przy rejestracji znaku towarowego bardzo istotne jest, by objąć jego zakresem jak najszerszy katalog dóbr i usług. Jeśli nie jesteś pewien, czy we właściwy sposób wypełniasz rubryki wniosku rejestracyjnego, zgłoś się do mnie po pomoc.

4/4:

Czy Urząd Patentowy może odmówić rejestracji znaku towarowego?


Oczywiście istnieje taka możliwość. Urząd odrzuci każdy znak towarowy, który nie spełnia ustawowych wymagań. Wie o tym każdy rzecznik patentowy. W szczególności następuje to, gdy znak nie ma wystarczającej mocy odróżniającej go od oznaczenia konkurencyjnego podmiotu. Ponadto, znak towarowy nie może być zbyt ogólny, tzn. nie może jednoznacznie wskazywać na towar lub usługę, którą ma oznaczać. Przykładowo, wprowadzając na rynek wodę mineralną nie możesz zastrzec dla niej znaku towarowego o nazwie „woda mineralna”. Niedopuszczalne jest także, by znak towarowy naruszał dobre obyczaje oraz stał w sprzeczności z porządkiem publicznym państwa. Rozsądnym rozwiązaniem jest zapytać prawnika, czy dany znak towarowy nie narusza przepisów. Mając za sobą kilkaset procesów rejestracyjnych widzimy jednak, że najczęstszym powodem odrzucenia znaku jest niewystarczająco dobra lub niedokładna weryfikacja możliwości rejestracyjnych.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. Od 2013 roku spółka pomogła zastrzec ponad 4380 znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.