Trademark trolls – chroń markę przed zagrożeniem!

Trademark trolls to w najprostszym tłumaczeniu trolle patentowi, ale także trolle od znaków towarowych. Schemat działania polega na skupowaniu patentów, aby później móc pozywać osoby, które je naruszają. Oczywiście celem nie jest zastrzeganie przypadkowych znaków towarowych – najczęściej przed rejestracją dana firma jest obserwowana, co więcej oceniany jest jej potencjał ekonomiczny. Kim są trolle od znaków towarowych? Czy możliwe jest zarejestrowanie cudzego znaku towarowego na siebie?

Zagrożenie marki ze strony trolli od znaków towarowych

 

Marka ma swoją wartość, często jest traktowana jako pewnego rodzaju „magnes” na klientów, to dzięki niej firma bądź produkt są rozpoznawane pomiędzy innymi. Wśród właścicieli dużych przedsiębiorstw spotkać można się z opinią, że ich marka jest na tyle rozpoznawalna, że nikt nie będzie próbował jej ukraść, a co za tym idzie, niepotrzebna jest rejestracja znaku towarowego. W praktyce jednak jest zupełnie inaczej.

Trolle od znaków towarowych najpierw lokalizują daną firmę, następnie zbierają informacje o jej potencjale ekonomicznym, a na koniec podejmują decyzję o rejestracji znaku towarowego.  

Kolejnym krokiem jest szantażowanie firmy, która nie zadbała o rejestrację znaku towarowego, a tym samym ochronę marki, w celu osiągnięcia korzyści, choć w rzeczywistości troll od znaku towarowego wcale nie zamierza go używać. Najczęściej trolle, po uzyskaniu świadectwa rejestracji, żądają bądź odkupienia praw do zarejestrowanego znaku towarowego, bądź podpisania odpłatnej umowy licencyjnej. Oczywiście stawki nie są zbyt wygórowane – przede wszystkim dlatego, że zamierzonym efektem działania jest uzyskiwanie stałych, comiesięcznych wpłat, a nie wykończenie „żywiciela”.

Czy w Polsce działają trolle od znaków towarowych?

 

Niezwykle często spotkać się można z działaniem trademark trolls na skalę międzynarodową. W Polsce problemem są głównie pojedyncze przypadki rejestrowania cudzych znaków towarowych, w celu osiągnięcia późniejszych korzyści – proceder ten nie jest jeszcze rozpowszechniony na dużą skalę.

Z pewnością to jednak wyłącznie kwestia czasu, kiedy również w Polsce problem ten będzie powszechny, tym bardziej że wystarczy dysponować odpowiednim kapitałem, aby już w pół roku zarejestrować kilkanaście znaków towarowych i zagrozić działaniu wielu przedsiębiorców.

W jaki sposób można chronić się przed trollami od znaków towarowych?

 

Przede wszystkim zarejestrowany znak towarowy można unieważnić. W pewnych przypadkach należy jednak rozważyć wdanie się w spór sądowy – należy mieć na względzie, że jednym z czynów nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie dostępu do rynku innym przedsiębiorcom.

Niestety obrona przed trollami od znaków towarowych, mimo że jest możliwa od strony prawnej, tak może okazać się niezwykle skomplikowana od strony ekonomicznej. Za przykład może posłużyć chociażby złożenie przez trolla wniosku do sądu o zabezpieczenie towaru na czas trwania procesu, co prowadzi do zablokowania sprzedaży, w sytuacji, gdy sędzia przychyli się do złożonego wniosku.

Bardzo często działanie trolli ma na celu doprowadzenie do zawarcia niekorzystnej dla przedsiębiorcy ugody, ze względu na chociażby rosnące straty finansowe, w związku ze wspomnianym powyżej zablokowaniem sprzedaży.

Prewencja najlepszą ochroną przed trollami od znaków towarowych!

 

Choć możliwa jest obrona przed nieuczciwymi działaniami trolli już po zarejestrowaniu przez nich znaku towarowego, tak najprostszym rozwiązaniem okazuje się podjęcie pewnych działań, które wspólnie określić można mianem prewencyjnych:

  • zarejestruj znak towarowy firmy, a także wiodących produktów, zanim zrobi to troll. Ważne jest jednak, aby ochronę rozszerzyć na kraje, w których prowadzona jest działalność, a przynajmniej na najważniejsze z nich;
  • pamiętaj o przedłużeniu ochrony swoich znaków towarowych;
  • systematycznie sprawdzaj, jakie znaki towarowe są rejestrowane – jeśli nie chcesz, aby Urząd Patentowy przyznał ochronę na dany znak towarowy, wnieś sprzeciw;
  • w przypadku ataku trolla, przed podjęciem czynności obronnych skontaktuj się ze specjalistą, z którym opracujesz plan działania.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.