Czym jest Amazon Brand Registry?

Czy wiesz, że Amazon stworzył program pomagający chronić własność intelektualną? Jeśli posiadasz zarejestrowany znak towarowy możesz go zastrzec w programie Amazon Brand Registry. W ten sposób zyskujesz nie tylko ochronę przed działaniami podejmowanymi przez nieuczciwą konkurencję, ale również pakiet narzędzi.

Jakie są warunki rejestracji w Amazon Brand Registry?

 

Do programu Amazona mogą zgłosić się wyłącznie użytkownicy, którzy posiadają zarejestrowany znak towarowy. Nie wszystkie znaki towarowe mogą być jednak zastrzeżone w programie Amazona. Możliwe jest zarejestrowanie wyłącznie takiego znaku towarowego, który:

  • został już zarejestrowany – w zgłoszeniu należy podać numer rejestracyjny, znajdujący się na świadectwie rejestracyjnym. Nie możliwe jest więc zastrzeżenie znaku, którego zgłoszenie dopiero jest rozpatrywane,
  • jest honorowany przez Amazon – zastrzeżony może być znak, który został zarejestrowany w EUIPO (europejski znak towarowy).  Amazon honoruje także znaki zastrzeżone w niektórych krajach m.in. USA, Kanadzie, Australii, Japonii, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii,
  • ma formę graficzną lub słowno-graficzną.

Jeśli posiadasz znak towarowy spełniający powyższe kryteria możesz złożyć zgłoszenie do programu Amazona.

Amazon Brand Registry – korzyści

 

Korzyści z zastrzeżenia znaku w Amazon Brand Registry to m.in.:

  • pomoc w przejęciu Buy Box-a,
  • pełna kontrola nad wyglądem oferty produktu,
  • możliwość ustawienia adresu URL dla marki,
  • dostęp do zaawansowanego edytora tekstowego,
  • dostęp do nagłówkowych reklam,
  • narzędzie do wyszukiwania i zgłaszania naruszeń.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.