Co oznacza ® przy firmowym logo?

Na pewno wiele razy zastanawiałeś się co oznacza charakterystyczny symbol przedstawiający literę r zamkniętą w kółko, który często występuje obok firmowego logo przedsiębiorstwa. Związany jest on ściśle z kwestią rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zastrzeżenie marki firmy zwykle zajmuje wiele miesięcy, dlatego jeśli dbasz o interesy swojego biznesu nie powinieneś czekać z podjęciem właściwych kroków.

Jestem obecny w branży znaków towarowych od wielu lat, służąc swoim klientom w procesach zastrzegania marek. Moi klienci często posługują symbolem ®, nie znając jego prawdziwego znaczenia. Musisz zdawać sobie sprawę, że nie stanowi jedynie ozdobnika dla logo firmy, a niewłaściwe posługiwanie się nim może skutkować poważnymi konsekwencjami. Dowiedz się czym jest ów symbol, czy jesteś uprawniony do jego stosowania oraz jakie korzyści ze sobą niesie.

1/3

Czym jest ® przy firmowym logo?

 

Charakterystyczne r w kółku oznacza skrót od angielskiego słowa registered – zarejestrowane. Takie też jest praktyczne znaczenie tego symbolu. Zamieszczając go obok firmowego logo dajemy sygnał klientom, że marka naszej firmy została zarejestrowana na terytorium Polski, państw członkowskich Unii Europejskiej lub jakiegokolwiek innego kraju. Ochrona marki może rozciągać się na terytorium jednego lub wielu państw, w zależności od miejsca rejestracji.

2/3

Jakie korzyści uzyskam z rejestracji marki mojej firmy?

Umieszczenie symbolu ® obok marki Twojej firmy, po pierwsze zmniejszy ryzyko naruszenia Twojego prawa do znaku towarowego, a po drugie podniesie jej renomę w oczach potencjalnych klientów. Odbiorca widząc ten symbol otrzymuje informację, że marka pod którą działasz rzeczywiście należy do Ciebie i tylko Ty możesz się nią posługiwać. Ponadto, dostaje wyraźny sygnał, że jesteś solidnym przedsiębiorcą, który dba o swoje interesy.

3/3

Jakie konsekwencje grożą mi za niewłaściwe stosowanie symbolu ®?

 

Niestety przedsiębiorcy często są nieświadomi rzeczywistego znaczenia symbolu ®. Najczęściej posługują się nim dla udowodnienia oryginalności swojej marki lub oznaczenia należących do nich praw autorskich. Oczywiście jest to błędne działanie, które niestety może skutkować negatywnymi konsekwencjami. Omawianym symbolem mogą posługiwać się wyłącznie przedsiębiorcy, którzy zastrzegli znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Każdy inny przypadek jego stosowania, skutkować będzie nałożeniem kary grzywny

Jak więc widzisz ® nie jest tylko zwykłym elementem ozdabiającym logo firmy, ale prawnie chronionym oznaczeniem. Mając tego świadomość, nie popełnisz błędu posługiwania się nim, bez uzyskania zezwolenia Urzędu Patentowego.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. Od 2013 roku spółka pomogła zastrzec ponad 5390 znaków towarowych w Polsce i Unii Europejskiej. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.