Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak cennym zasobem Twojej firmy jest logo? Z pewnością od początku działalności dbasz o to, aby zbudować silną i rozpoznawalną markę, stale inwestując swoje pieniądze, a także czas. Gdy Twoja firma odniesie sukces, znajdzie się wiele osób, starających upodobnić wizualnie do Twojej marki.

Wyróżnić można dwa rodzaje ochrony zapewnianej przez przepisy – bezpłatną, minimalną ochronę oraz pełną, płatną ochronę. Bezpłatna ochrona wynika m.in. z przepisów ustawy o prawie autorskim oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast płatna ochrona uzyskiwana jest gruncie przepisów Prawa własności przemysłowej poprzez rejestrację znaku towarowego.

Prawa autorskie i ochrona wynikająca z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Logo może zostać uznane za utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim. Musi jednak być twórcze oraz mieć charakter indywidualny. Wbrew pozorom nie każde logo jest chronione prawem autorskim. Co więcej, w sytuacji gdy logo będzie utworem, ale stworzonym nie przez przedsiębiorcę, a np. przez grafika, prawa autorskie będą przysługiwać właśnie grafikowi, chyba że przekazane zostaną majątkowe prawa autorskie. Do przekazania autorskich praw majątkowych może dojść nawet kilka lat po stworzeniu logo, należy jednak liczyć się z tym, iż twórca logo najprawdopodobniej będzie oczekiwał z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta, m.in. wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług. Dochodzenie roszczeń na mocy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji jest jednak stosunkowo trudne, a przedsiębiorca musi udowodnić wiele faktów np. że jako pierwszy posługiwał się danym logo w sposób komercyjny.

Pełna ochrona logo, dzięki rejestracji znaku towarowego

Rejestrując znak towarowy przedsiębiorca uzyskuje najsilniejszą ochronę logo. W świadectwie ochronnym wskazane jest komu przysługuje prawo do znaku towarowego, w zakresie jakich towarów oraz usług, a także na jakim terytorium. Rejestracja znaku towarowego to rodzaj płatnej ochrony, ponieważ należy uiścić opłatę za ochronę.

W przypadku zarejestrowanego znaku towarowego wykazanie przysługujących praw jest stosunkowo proste – wystarczy przedstawić świadectwo ochronne, o którym mówiliśmy powyżej. Takie działanie jest co do zasady wystarczające, aby wyeliminować ewentualne wątpliwości.

Podkreślamy, że posiadając zarejestrowany znak towarowy, przedsiębiorca może w trakcie sporu powoływać się jednocześnie na uregulowania zawarte w trzech odrębnych ustawach: Prawie własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o prawie autorskim.

Po zarejestrowaniu znaku towarowego stajesz się właścicielem silnego narzędzia, przy użyciu którego będziesz mógł skutecznie walczyć z nieuczciwą konkurencją!

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.