Istnieje możliwość zapewnienia ochrony znaku towarowego w jednym kraju, większej liczbie państw członkowskich UE lub wiązce krajów. Wybór poziomu zależy od decyzji przedsiębiorcy, a przede wszystkim potrzeb przedsiębiorstwa oraz zakresu prowadzonej działalności. Gdzie można zarejestrować znak towarowy? Przedstawiamy cztery poziomy rejestracji znaku towarowego. Zobacz, które rozwiązanie będzie w Twoim przypadku najkorzystniejsze.

System krajowy

Jeśli nie potrzebujesz ochrony na poziomie unijnym, możesz zarejestrować znak towarowy w wybranym państwie członkowskim UE. Może to być kraj, w którym znajduje się Twoje przedsiębiorstwo lub w którym będziesz prowadzić działalność gospodarczą. W takim przypadku konieczne jest dokonanie zgłoszenia w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej. W Polsce rejestracją znaków towarowych zajmuje się Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

System regionalny

W Europie możliwe jest uzyskanie ochrony znaku towarowego na obszarze państw Beneluksu, w następujących trzech państwach – Belgii, Niderlandach oraz Luksemburgu, zgłaszając znak w urzędzie ds. własności intelektualnej Beneluksu.

Na świecie działają również inne organizacje regionalne ds. własności intelektualnej np. Euroazjatycka Organizacja Patentowa – EAPO. 

System unijny

Przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać ochronę na terenie wszystkich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej muszą dokonać zgłoszenia w EUIPO. Opłata za unijny znak towarowy, w przypadku dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej, wynosi 850 EUR.

System międzynarodowy

Rejestracja międzynarodowa, na wybraną wiązkę krajów, możliwa jest po dokonaniu zgłoszenia krajowego, regionalnego lub znaku towarowego UE – procedura polega na rozszerzeniu ochrony znaku już zarejestrowanego.

Ile kosztuje rejestracja unijnego znaku towarowego oraz rejestracja na wiązkę krajów?

Unijny znak towarowy:

  • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w 1 klasie wynosi 1000 EUR, natomiast w przypadku zgłoszenia elektronicznego 850 EUR,
  • opłata za 2 klasę wynosi 50 EUR.

Rejestracja znaku towarowego – poziom krajowy, regionalny, Unii Europejskiej czy wiązka krajów?

Określenie, jakie terytorium powinna obejmować ochrona znaku towarowego, wymaga uwzględnienia wielu kryteriów. Przede wszystkim należy odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego potrzebna jest nam rejestracja znaku towarowego na obszarze kilku państw.

Dla ułatwienia podjęcia decyzji przygotowaliśmy krótkie zestawienie zalet rejestracji unijnego znaku towarowego:

  • zgłoszenie dokonywane przy pomocy jednej rejestracji, ważne jest we wszystkich krajach członkowskich UE,
  • ochrona udzielana jest na okres 10 lat, można ją przedłużać o kolejne 10 lat,
  • uzyskiwane jest wyłączne prawo we wszystkich obecnych, a także przyszłych krajach UE,
  • rozsądna wysokość opłaty za rejestrację.

Rejestracja znaku towarowego na cały świat? Choć przynajmniej teoretycznie istnieje taka możliwość, rejestracja z pewnością będzie wiązała się z dużymi kosztami. To rozwiązanie raczej dla właścicieli gigantycznych marek. Natomiast w wielu przypadkach warto rozważyć uzyskanie ochrony na wiązkę krajów.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.