Jak wyjść z długów dzięki upadłości konsumenckiej?

Jak wyjść z długów dzięki upadłości konsumenckiej? Zadłużenie to powszechny problem. Wiele osób nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań i traci nadzieję na ratunek. W tej sytuacji pomocna może okazać się upadłość konsumencka. Sprawdźmy, jak pozbyć się długów poprzez jej ogłoszenie.

Upadłość konsumencka — jak wyjść z długów?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe skierowana do osób fizycznych, które nie radzą sobie ze spłatą długów i stają się niewypłacalne. Nowelizacja ustawy umożliwiła ogłoszenie upadłości konsumenckiej, nawet w momencie, gdy po części przyczyniliśmy się do powstania niewypłacalności. Celem postępowania upadłościowego jest oddłużenie obywatela oraz ustanowienie nowego planu spłaty, zgodnego z rzeczywistymi możliwościami.

Upadłość konsumencka to szansa na uwolnienie się od długów. Mogą z niej skorzystać, jedynie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej i złożyły do sądu odpowiedni wniosek. Przy jego przygotowaniu, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, ponieważ to od niego zależy powodzenie sprawy. Elementem obowiązkowym wniosku są dowody na niewypłacalność dłużnika. Jeśli zadłużony udowodni, że nie jest w stanie spłacać swoich zobowiązań, wówczas sąd może ogłosić osobiste bankructwo. Jednak dopiero druga część postępowania upadłościowego decyduje, czy nastąpi całkowite, czy tylko częściowe umorzenie długu i jak będzie wyglądał plan spłaty.

Nie wszystkie zobowiązania mogą znaleźć się w spisie wierzytelności, należą do nich:

  • alimenty,
  • wszelkie zobowiązania prawnokarne,
  • renty ustanowione jako zadośćuczynienie, np. za kalectwo, wywołanie choroby czy śmierć.

Nowe przepisy dają sądowi prawo do rozłożenia naszego długu na dogodne do spłaty okresy lub warunkowego odroczenia spłaty zobowiązań.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej — co dzieje się z długami?

Podczas postępowania upadłościowego sąd może orzec: całkowite umorzenie długu, pięcioletnie odroczenie spłaty lub ustalenie planu spłaty. Całkowite umorzenie długu jest możliwe tylko w momencie, gdy dłużnik udowodni, że nie posiada majątku i jest trwale niezdolny do pracy. Brak możliwości spłaty zobowiązań oznacza ich umorzenie, z wyjątkiem tych, które nie podlegają kasacji. Pięcioletnie odroczenie spłaty ustala się, kiedy konsument jest czasowo niezdolny do spłaty. W tym przypadku musi on, co roku, składać do sądu sprawozdanie o swojej zdolności finansowej. W trakcie tych 5 lat może wystąpić o ustanowienie planu spłaty długów. Jeśli w toku sprawy, okaże się, że dłużnik celowo doprowadził do swojego bankructwa, nie dojdzie do umorzenia długów, a sąd ustali plan ich spłaty na okres od 4 do 7 lat. Niezawinione bankructwo skutkuje rozłożeniem spłaty zobowiązań na okres od roku do 3 lat.

Upadłość konsumencka — skutki

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to odpowiedź na pytanie, jak pozbyć się długów? Przed podjęciem decyzji o upadłości konsumenckiej, musimy zdawać sobie sprawę, że bardzo rzadko oznacza ona umorzenie całego zadłużenia. Większość spraw kończy się ustaleniem planu spłaty długów, co oznacza konieczność ich płacenia, ale rozłożonych w czasie.

Marek Banaszak, kierownik działu prawnego w Pravna Group: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej daje nam wolność i wsparcie w procesie spłaty zadłużenia. Nie jesteśmy już sami z długami, zyskujemy pomoc w postaci planu spłaty, który znacznie odciąża psychicznie oraz daje poczucie kontroli nad zobowiązaniami. Upadłość konsumencka zatrzymuje windykację, uspokaja wierzycieli, daje cenny czas na uwolnienie się od długów i rozpoczęcie nowego życia bez nich.

Mężczyzna pokazuje ręką na liczby

Sprawdź, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką

Nie wiesz, czy kwalifikujesz się do upadłości konsumenckiej? Chcesz skonsultować swoje zadłużenie z ekspertem? Zgłoś się do Pravna.pl na bezpłatną konsultację, dowiedz się, jak wyjść z długów i rozpocząć nowe życie bez natarczywych wezwań do zapłaty.