Zaufało nam już ponad 10 tys. klientów!

10000

Ustawa Prawo Restrukturyzacyjne umożliwia wybór różnych postępowań restrukturyzacyjnych. Odróżniają się one od siebie sposobami przeprowadzenia postępowania w zależności od stopnia skomplikowania sytuacji dłużnika. W tym artykule dowiesz się, jakie są rodzaje restrukturyzacji i jaki wybrać rodzaj postępowania odpowiednio do Twoich okoliczności.

Rodzaje restrukturyzacji

Postępowanie o zatwierdzenie układu – w skrócie PZU. Jeżeli wybierzesz to postępowanie, to udział sądu w postępowaniu ograniczy się jedynie do zatwierdzenia układu. To jedno z prostszych i mało sformalizowanych postępowań restrukturyzacyjnych. Przedsiębiorca samodzielnie włada majątkiem firmy i zarządza nią.
Przyśpieszone postępowanie układowe – w owym przypadku dłużnik uzyskuje ochronę przed egzekucją od chwili otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Kontrahenci nie mogą też wypowiadać ważnych umów dla firmy. Postępowanie kończy się po ok. roku. Kosztem zabezpieczenia dłużnika, jest ograniczenie zarządu przedsiębiorstwem – na każdą czynność przekraczającą zwykły zarząd musi uzyskać zgodę nadzorcy sądowego.
Postępowanie układowe – zaletą tego rodzaju jest zawieszenie egzekucji już w okresie rozpatrywania wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to dłuższe postępowanie od przyśpieszonego. Przedłużenie związane jest z możliwością prowadzenia sporów na etapie sporządzania spisu wierzycieli.
Postępowanie sanacyjne – związane jest z największą ochroną dłużnika. Jednakże dłużnik traci zarząd nad majątkiem przedsiębiorstwa. Postępowanie to jest najlepszym wyborem dla firm w stanie zaawansowanej niewypłacalności. Przedsiębiorca może odstąpić od nierentownych umów, bez ponoszenia kary umownej, za cenę utraty kontroli nad firmą.

Co wziąć pod uwagę wybierając rodzaj postępowania?

Warto pamiętać o okolicznościach różniących te postępowania, czyli:

  • posiadany majątek,
  • zachowanie zarządu nad firmą,
  • ochronę przed egzekucją przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego,
  • wizerunek firmy,
  • odstąpienie od niekorzystnych umów bez konsekwencji w postaci kar umownych,
  • ochrona przed egzekucją po otwarciu postępowania,
  • czas trwania postępowania,
  • koszty postępowania restrukturyzacyjnego,
  • ochronę przed wypowiadaniem umów przez kontrahentów,
  • liczbę wierzycieli, którzy mają zabezpieczenie rzeczowe lub zastaw.

Ważną kwestią w wyborze postępowania restrukturyzacyjnego jest czas, który decyduje o ewentualnym ogłoszeniu upadłości firmy. Im szybciej zostanie podjęta decyzja o zastosowaniu działań naprawczych, tym większe prawdopodobieństwo na uratowanie firmy oraz zwiększenie możliwości na dalszy jej rozwój.

Zastanów się więc na jakim etapie jest Twoja firma oraz jaki ma potencjał rozwojowy. Zadaj sobie pytanie, jaki rodzaj ochrony będzie dla przedsiębiorstwa najbardziej satysfakcjonujący oraz ile czasu potrzebujesz na spłatę zaległych zobowiązań. Wybierz również doradcę restrukturyzacyjnego, który profesjonalnie doradzi Ci i wskaże odpowiednie rozwiązania.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie, czy możesz rozpocząć jeszcze restrukturyzację

+ Otrzymasz prezent!

Prognozę restrukturyzacji

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Sprawdź bezpłatnie, czy możesz jeszcze rozpocząć restrukturyzację: