Zaufało nam już ponad 10 tys. klientów!

10000

Zastanawiasz się nad postępowaniem restrukturyzacyjnym w formie zatwierdzenia układu? W tym artykule znajdziesz rozwiązania, które możesz zastosować w przypadku rozważania tej możliwości. Z pewnością pomogą one Twojej firmie wyjść z długów.

9 rozwiązań w PZU, które pozwolą Twojej firmie wyjść z długów

  1. Umorzenie części zadłużenia lub zmiana zadłużenia na akcje bądź udziały w firmie — takie działanie może pozwolić na zaoszczędzenie środków finansowych przedsiębiorstwa oraz szybkie zminimalizowanie długów.
  2. Rozłożenie zobowiązań finansowych na raty — to rozwiązanie jest szczególnie przydatne, kiedy w stanie niewypłacalności brakuje Ci odpowiedniego majątku na zaspokojenie wierzycieli. Wówczas rozłożenie należności na raty może być komfortowym rozwiązaniem dla Twojej firmy.
  3. Objęcie części wierzycieli układem — kiedy wierzyciele posiadający większą część zaległych należności są zgodni co do postanowień wynikających z układu, to możesz zawrzeć go w formie częściowej. Rozwiązanie odpowiednie jest w przypadku dłużników, którzy mają wielu wierzycieli, a jedynie część z nich zgadza się na zaproponowane rozwiązanie. Pomoże to uniknąć konieczność zadowolenia wszystkich wierzycieli, co czasem może okazać się niemożliwe.
  4. Ochronę przed wypowiadaniem umów przez kontrahentów — to nowa czynność wprowadzona dzięki postępowaniu o zatwierdzeniu układu 2.0. i ma na celu ochronę dłużnika przed zerwaniem umów z kluczowymi dla przedsiębiorcy podmiotami.
  5. Zachowanie zarządu nad firmą — jeżeli nie zdecydujesz się na umieszczenie obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego, to Twój zarząd nad firmą się nie zmieni. Mimo działań restrukturyzacyjnych nadal będziesz posiadał uprawnienia do działania w każdej czynności dotyczącej zarządu firmy, nawet tych przekraczających zwykły zarząd.
  6. Pozasądowy charakter postępowania o zatwierdzenie układu pozwoli Ci na dużą oszczędność czasu oraz sporządzania nadmiernej dokumentacji, która może być dla Ciebie uciążliwa. Ponadto dzięki wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego znajdziesz rozwiązania, które będą odpowiednio dopasowane do Twojej firmy.
  7. Ochrona przed egzekucją — możliwa jest, kiedy postanowisz umieścić obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego. Wówczas Twój majątek będzie podlegał ustawowej ochronie przed egzekucją. Jedynie nieliczne wyjątki uprawnią wierzycieli do zaspokojenia ich należności w trybie natychmiastowym. W takim przypadku jednak na wszelkie czynności przekraczające zwykły zarząd będziesz potrzebował zgody nadzorcy układu.
  8. Likwidacja majątku dłużnika i mienia należącego do firmy — może pozwolić na zaspokojenie, chociaż części zaległych zobowiązań i szybsze wyjście z niekorzystnej sytuacji finansowej.
  9. Podział wierzycieli na grupy w zależności od interesów — takie działanie pomoże w osiągnięciu określonego celu i dostosowaniu układu do określonych praw wierzycieli. Może to być podział uwzględniający np. wierzytelności ze stosunku pracy, czy wierzyciele posiadający zabezpieczenie rzeczowe swoich praw.

Propozycje układowe oraz rozwiązania powinny być bezpośrednio dostosowane do okoliczności oraz sytuacji w firmie. Tylko takie działania zostaną pozytywnie rozpatrzone przez wierzycieli przedsiębiorstwa. Przed decyzją na jakiekolwiek ze wskazanych rozwiązań warto przeanalizować aktualną sytuację firmy oraz skorzystać z pomocy profesjonalnego doradcy restrukturyzacyjnego.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie, czy możesz rozpocząć jeszcze restrukturyzację

+ Otrzymasz prezent!

Prognozę restrukturyzacji

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Sprawdź bezpłatnie, czy możesz jeszcze rozpocząć restrukturyzację: