Zaufało nam już ponad 14 tys. klientów!

10000

Plan restrukturyzacyjny to nieodłączny element każdego postępowania restrukturyzacyjnego, bez którego niemożliwe byłoby jego zakończenie. To formalny dokument, który po zatwierdzeniu przez wierzycieli trafia do sądu. Wówczas sąd decyduje o jego prawomocnym zatwierdzeniu. Ten tekst wskaże Ci na elementy, o których nie możesz zapomnieć podczas sporządzania planu układu.

Kiedy mam obowiązek przygotować plan restrukturyzacyjny?

Wstępny plan restrukturyzacyjny możesz już załączyć do wniosku o otwarcie postępowania przyśpieszonego układowego, układowego i sanacyjnego. Wówczas skupia się on głównie na potwierdzeniu wystąpienia konieczności wszczęcia postępowania. Zwykły plan przygotowany jest w toku postępowania restrukturyzacyjnego i odgrywa bardzo ważną rolę w procesie.

Co zawiera plan restrukturyzacyjny?

Plan restrukturyzacyjny zawiera:

  • Charakterystykę i opis firmy.
  • Analizę przyczyn powstania zaległych zobowiązań.
  • Prezentację strategii prowadzenia firmy w przyszłości wraz z kalkulacją ryzyka.
  • Opis oraz przegląd środków restrukturyzacyjnych wraz z kosztami.
  • Harmonogram działań wdrażanych zgodnie z planami restrukturyzacji
  • Prognozy dotyczące zysków i strat w kolejnych latach firmy.
  • Wskazanie na możliwe metody i źródła finansowania.
  • Informację o zdolnościach, wykorzystaniu oraz redukcji możliwości produkcyjnych firmy
  • Imiona i nazwiska osób odpowiedzialnych oraz sporządzających układ.
  • Datę sporządzenia planu.

Wymagania formalne planu wskazane są przez ustawodawcę w art. 10 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.

Jak sporządzić dobry plan restrukturyzacyjny?

Sporządzenie dobrego planu restrukturyzacyjnego jest kluczowym działaniem w postępowaniu. Od niego zależy to, jaką formę pomocy uzyskasz w działaniu na rzecz rozwoju i ratowania firmy. Plan może sporządzić osoba, która ma specjalistyczną wiedzę z zakresu prawa oraz ekonomii, a także doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw. Co do zasady autorem powinien być zarządca, nadzorca układu lub nadzorca sądowy. Podczas sporządzania planu, warto skorzystać z pomocy odpowiednio wykwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego.

Ile mam czasu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego?

Zarówno spis wierzytelności, jak i plan restrukturyzacyjny musi zostać sporządzony w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania. Może zostać przedłużony, jednak nie więcej niż o 3 miesiące.

Jaki jest cel planu restrukturyzacyjnego?

Głównym celem planu jest uzgodnienie oraz przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych, a także ich ocena. Uważne sporządzenie planu pozwoli na rzetelną oraz podpartą konkretnymi argumentami kalkulację perspektywy na naprawę i rozwój zadłużonej firmy. Nie tylko dłużnik nabędzie wiedzę w sprawie przyszłych możliwości przedsiębiorstwa, ale również wierzyciele otrzymają racjonalne informacje, które mogą mieć wpływ na ich ocenę rentowności inwestycji, czy zawartych kontraktów. Wówczas korzyść uzyskuje nie tylko dłużnik, ale także wierzyciele, czy sądy restrukturyzacyjne w postaci uiszczenia zaległych zobowiązań.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie, czy możesz rozpocząć jeszcze restrukturyzację

+ Otrzymasz prezent!

Prognozę restrukturyzacji

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Sprawdź bezpłatnie, czy możesz jeszcze rozpocząć restrukturyzację: