Rejestracja spółki komandytowej krok po kroku

5 praktycznych wskazówek

Uregulowana w kodeksie spółek handlowych spółka komandytowa, stanowi specyficzną formę prowadzenia działalności gospodarczej. Wyróżnia bowiem dwa typy wspólników: komplementariuszy oraz komandytariuszy, których zakres uprawnień oraz obowiązków istotnie się różni. Założenie spółki komandytowej wymaga spełnienia szeregu formalności, poznaj 5 wskazówek, dzięki którym sprawnie przeprowadzisz ten proces.

Rejestracja spółki komandytowej w sposób tradycyjny może trwać nawet 4 miesiące. Nie warto ociągać się z podjęciem odpowiednich kroków. Nasza firma od niemal 6 lat doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Na koncie mamy ponad 80 procesów rejestracji spółek zakończonych sukcesem. Setki odbytych rozmów utwierdziły nas w wiedzy, że 9/10 klientów nie radzi sobie z samodzielnym dopełnieniem niezbędnych formalności. Nasz ostatni klient przed rejestracją spółki, nie sprawdził czy na rynku działa już firma o takiej samej nazwie. W konsekwencji nie mógł dokonać rejestracji swojej spółki, stracił jednak dużo czasu na przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz pieniądze przeznaczone na opłaty. Decydując się na pomoc doświadczonego prawnika, masz pewność, że uchroni Cię przed pułapkami procedury rejestracyjnej.

Wskazówka 1:
Zdecyduj kto będzie komplementariuszem, a kto komandytariuszem

Charakterystyczny dla spółek komandytowych jest podział wspólników na komplementariuszy oraz komandytariuszy. Jest on istotny z tego względu, że różnicuje prawa i obowiązki wspólników. Komplementariusze spółki uprawnieni są do prowadzenia jej spraw oraz reprezentacji, a ich odpowiedzialność nie podlega ograniczeniom. Tymczasem komandytariusze pozbawieni są tych uprawnień, ale ich odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej.

Wskazówka 2:
Właściwie skonstruuj nazwę

Nazwa spółki komandytowej to Twój znak rozpoznawczy, pod którym będziesz działać na rynku. Powinna być nie tylko niepowtarzalna i chwytliwa, ale także praktyczna. Niech nie będzie zbyt długa, aby łatwo było ją zapamiętać. Poza tym, upewnij się, że w obrocie gospodarczym nie funkcjonuje przedsiębiorstwo o takiej samej nazwie. Pamiętaj, że nazwa spółki komandytowej musi posiadać pełne nazwisko albo nazwę komplementariusza. Przykładowo, jeśli komplementariuszem jest X sp. z o.o., nazwa spółki komandytowej powinna wyglądać następująco: X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

Wskazówka 3:
Zawrzyj umowę spółki

Umowa spółki komandytowej wymaga zachowania formy aktu notarialnego. Niezbędna jest także obecność wszystkich wspólników. Do jej obowiązkowych postanowień należy określenie nazwy i siedziby spółki, przedmiotu działalności, poszczególnych wkładów oraz ich wartości, wysokości sumy komandytowej. Umowa może być zawarta na czas oznaczony lub nieoznaczony. Przymierzając się do redakcji tekstu umowy wspólnicy powinni dobrze się zastanowić, w jaki sposób uregulować łączące ich relacje prawne. Na tym etapie nieoceniona jest pomoc prawników, którzy potrafią doradzić wybór optymalnego rozwiązania. Przed wyborem właściwego specjalisty upewnij się jednak, że ma doświadczenie w redagowaniu umów spółek handlowych.

Wskazówka 4:
Zarejestruj spółkę w KRS

Powstanie spółki komandytowej związane jest z jej rejestracją w Krajowym Rejestrze Sądowym. Prawem i obowiązkiem każdego wspólnika jest dokonanie zgłoszenia umowy spółki do rejestru. Zgłoszenie powinno odbyć się za pośrednictwem urzędowego formularza. W przypadku spółek komandytowych jest to formularz KRS-W1, do którego należy jednak dołączyć dodatkowe formularze informujące o wspólnikach spółki, kto jest uprawniony do jej reprezentacji oraz na jakich zasadach, a także o zakresie działalności spółki. Ponadto do wniosku należy także załączyć umowę spółki komandytowej, listę wspólników wraz z ich adresami, a także dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Wskazówka 5:
Dokonaj niezbędnych opłat

Rejestracja spółki komandytowej wiąże się z określonymi kosztami. Za wpis spółki do rejestru przedsiębiorców należy uiścić opłatę w wysokości 500 zł. Natomiast ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym kosztuje dodatkowe 100 zł.

Spółka komandytowa wyróżnia się na tle pozostałych spółek prawa handlowego, a proces jej rejestracji nie należy do najprostszych. Jeśli powyższy artykuł nie rozwiał wszystkich Twoich wątpliwości, pobierz nasz poradnik, by poznać odpowiedzi na swoje pytania.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 10 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 70 spółek. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.