Zaufało nam już ponad 14 tys. klientów!

10000

Postępowanie o zatwierdzenie układu to stosunkowo nowa instytucja, która pojawiła się z dniem 1 grudnia 2022 roku. To procedura, która przede wszystkim charakteryzuje się najniższymi kosztami, najkrótszym czasem oraz niskim stopniem skomplikowania, w porównaniu do innych rozwiązań.

Kiedy postępowanie o zatwierdzeniu układu znajdzie swoje zastosowanie?

Najkorzystniejsze będzie zastosowanie postępowania o zatwierdzeniu układu w przypadku małych firm z niskim zadłużeniem. A to ze względu na niską formalność postępowania. W owym przypadku udział sądu nie jest wymagany, a dłużnik samodzielnie zawiera ugodę. Wówczas konieczne będzie działanie wspólnie z doradcą restrukturyzacyjnym, którego funkcją będzie nadzorowanie spraw firmy.

Jak zatwierdzany jest układ?

W zależności od okoliczności i zadłużenia firmy, dłużnik wraz z doradcą restrukturyzacyjnym przygotowują układ. Następnie jego warunki przedstawiane są wierzycielom. Może on zawierać różne działania, które mają na celu spłatę zobowiązań firmy w dogodny dla niej sposób. W takim przypadku możliwe jest umorzenie, odroczenie, redukcja, czy rozłożenie na raty zaległych zobowiązań.

Dłużnik zbiera głosy wierzycieli, które oddawane są na kartach do głosowania. Nie przeprowadza się jednak spisu wierzycieli jak w przypadku ogłoszenia upadłości. Układ zostaje zatwierdzony, kiedy pozytywnie odniosą się do niego wierzyciele posiadający łącznie minimum 85% wartości zobowiązań przedsiębiorstwa.

Warto więc zwrócić uwagę na fakt, iż rezultat postępowania o zatwierdzeniu układu ma bezpośredni związek z umiejętnościami perswazyjnymi oraz współpracy dłużnika działającego wraz z doradcą restrukturyzacyjnym. Profesjonalnie i rozsądnie opracowany plan spłaty może przekształcić się na znaczny rozwój firmy.

Jakie są atuty postępowania o zatwierdzeniu układu?

Poza samodzielnym ustaleniem warunków planu spłaty, dłużnik zachowuje prawo do zarządzania swoim majątkiem podczas całej restrukturyzacji. Dodatkowo może dokonywać czynności z zakresu zwykłego zarządu oraz przekraczających zwykły zarząd. Może więc swobodnie rozporządzać i decydować o swojej firmie.

Jakie są negatywne strony postępowania o zatwierdzeniu układu?

Mimo podjęcia działań restrukturyzacyjnych oraz toczącego się postępowania o zatwierdzeniu układu musisz wiedzieć, że postępowania egzekucyjne nie zawsze zostaną zawieszone. Zależy to od tego, czy zdecydujesz się na obwieszczenie o ustaleniu dnia układowego w postępowaniu o zatwierdzenie układu i nie realizujesz przesłanek wskazanych w art. 226a ust 2 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne.

Zgodnie z przepisem, niemożliwe jest dokonanie obwieszczenia w sytuacji gdy:

  • w ciągu ostatnich 10 lat dłużnik prowadził postępowanie o zatwierdzeniu układu, w którym dokonano obwieszczenia o ustaleniu dnia układowego,
  • w ciągu ostatnich 10 lat umorzono postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec dłużnika, z wyjątkiem umorzenia postępowania za zgodą wierzycieli.

Należy pamiętać, iż umieszczenie obwieszczenia jest również związane z wykonywaniem uprawnień wynikających z posiadania firmy w ograniczonym trybie. Po obwieszczeniu dokonanie czynności przekraczających zwykły zarząd wymaga zgody nadzorcy układu.

Warto więc zdecydować się na takie postępowanie jak najszybciej oraz równie prędko podjąć działania w kierunku ustalenia planu spłaty. Im więcej czasu minie, tym wierzyciele mniej chętnie rozważą propozycje układu, szczególnie posiadając już tytuł egzekucyjny w rękach.

Zatwierdzenie układu i co dalej?

Po osiągnięciu wystarczającej liczby podpisów układ zostaje skierowany do sądu. Kiedy sąd zatwierdzi postępowanie i wyda prawomocne zatwierdzenie układu, nie pozostaje nic innego jak realizacja ustalonego planu spłaty. W tym momencie to już od Ciebie zależy, czy firma będzie mogła zażegnać kryzysowy moment i dalej się rozwijać.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie, czy możesz rozpocząć jeszcze restrukturyzację

+ Otrzymasz prezent!

Prognozę restrukturyzacji

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Sprawdź bezpłatnie, czy możesz jeszcze rozpocząć restrukturyzację: