Zaufało nam już ponad 14 tys. klientów!

10000

Zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Restrukturyzacyjne w postępowaniu o zatwierdzenie układu obligatoryjnie należy działać wraz z nadzorcą układu. Warto pamiętać, że taki nadzorca musi posiadać ważną licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Dłużnik może samodzielnie wybrać specjalistę i współpracować z nim na podstawie umowy zlecenia.

Jakie zadania ma doradca restrukturyzacyjny?

Nie kontroluje on co prawda Twoich czynności ani Twojego rozporządzania majątkiem. Ma pełnić funkcję nadzorczą oraz pomocniczą. Doradca będzie działał na rzecz zabezpieczenia Twojego interesu, w przypadku braku zgody wierzycieli na układ. Ponadto w przypadku jego zawarcia będzie pilnował, abyś nie wyzbył się majątku.

Główne zadania nadzorcy układu to przygotowania układu, zebranie głosów od wierzycieli oraz przedstawienia układu przed sądem w celu uzyskania prawomocnego zatwierdzenia. Jako dłużnik nie możesz kłamać doradcy ani zatajać informacji o swoim majątku pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Doradca działa w obsłudze formalnej i merytorycznej procesu restrukturyzacyjnego. Będzie więc również odpowiedzialny za takie czynności jak przedstawianie propozycji układowych, stworzenie listy wierzycieli, opracowanie dokumentacji oraz sprawdzenie możliwości układowych. Warto więc zdecydować się na specjalistę, który ma duże doświadczenie w tej dziedzinie.

Jaką umowę zawrzeć z doradcą restrukturyzacyjnym?

Ustawodawca nie określił jednoznacznie, na jakich warunkach ma zostać zawarta umowa z nadzorcą układu. Ustanowił jednak obowiązek jej nawiązania. Z tego względu umowa może zostać zawarta w dowolnej formie. Zaleca się jednak ustanowienie umowy pisemnej, w celach ochrony interesów obu stron.

Umowa nie powinna zobowiązywać doradcy do uzyskania określonego rezultatu. Może jedynie przewidywać konieczność starannego działania. Dlatego najkorzystniejszy wydaje się wybór umowy zlecenia, które swoje zastosowanie odnajduje w przypadku współpracy na podstawie świadczenia usług.

To, ile zapłacisz nadzorcy zależy od negocjacji stron. Co więcej, dłużnik z doradcą mogą nawet w umowie zawrzeć informację o dodatkowym wynagrodzeniu w zamian za osiągnięcie określonego rezultatu. Warto jednak pamiętać, że stawki te nie powinny przekraczać tych zawartych w art. 35 ustawy prawo restrukturyzacyjne tj. 15% poziomu zaspokojenia wierzycieli zgodnie z postanowieniami układu.

Nadzorca układu działa na rzecz dłużnika, ale także wierzycieli. To ekspert w swojej dziedzinie, który pilnuje i doradza w sprawie zatwierdzenia układu. Przemyślana decyzja o wyborze doradcy restrukturyzacyjnego będzie wsparciem w trudnym momencie Twojej firmy. Warto więc zdecydować się na pomoc osoby, która jest specjalistą w danym zakresie.

Jak znaleźć dobrego doradcę restrukturyzacyjnego?

  • Sprawdź kompetencje i doświadczenie doradcy.
  • Sprawdź, czy jednostka posiada ważną licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
  • W przypadku wyboru kancelarii świadczącej takie usługi sprawdź, ilu posiada doradców restrukturyzacyjnych. Im większa ilość osób, tym możesz mieć większą pewność, że zawsze ktoś zajmie się Twoją sprawą.
  • Możesz skontaktować się z dłużnikami, którzy współpracowali z doradcą i zapytać o dotychczasową współpracę.
  • Zapytaj doradcy o doświadczenie z prawdziwymi podmiotami.
  • Sprawdź, czy wynagrodzenie pobierane przez doradcę nie przekracza maksymalnych stawek określonych w art. 35 ustawy prawo upadłościowe.
Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie, czy możesz rozpocząć jeszcze restrukturyzację

+ Otrzymasz prezent!

Prognozę restrukturyzacji

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Sprawdź bezpłatnie, czy możesz jeszcze rozpocząć restrukturyzację: