Wymogi uzyskania koncesji OPC

Podstawowe warunki, które musisz spełnić

Chciałbyś rozpocząć działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi? A czy wiesz jakie wymogi do spełnienia narzuca Ci ustawa? Zapraszam do lektury artykułu, w którym poznasz najważniejsze z nich.

Specjaliści z zakresu prawa energetycznego pracujący w naszej firmie, mają na koncie kilkadziesiąt postępowań koncesyjnych zakończonych sukcesem. Musisz wiedzieć, że procedura nie należy do najprostszych. Wiele osób powtarza historię naszego stałego klienta, kiedy to próba oszczędności zamieniła się w lawinę kosztów. Decydując się na samodzielne przeprowadzenie procedury koncesyjnej, stracił ostatecznie 7 miesięcy oraz ponad 100 tys. zł przez opóźnienia, których nie przewidział. Potraktuj tę historię jako naukę i nie marnuj więcej czasu na popełnianie błędów.

1/3:
Jakie warunki musisz spełnić aby uzyskać koncesję?

Warunki te zostały precyzyjnie określone w ustawie Prawo energetyczne. Określa ona, że koncesję otrzyma wnioskodawca, który:

  • ma miejsce zamieszkania na terytorium UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA lub Turcji,
  • posiada środki finansowe oraz techniczne, które pozwolą na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (albo potrafi udokumentować możliwość ich pozyskania),
  • nie zalega z zapłatą podatków należnych Skarbowi Państwa.
2/3:
Czy Urząd Regulacji Energetyki może odmówić wydania koncesji?

Zdarza się, że wnioskodawcy nie będą mogli uzyskać koncesji, ze względu na określone w ustawie okoliczności. Koncesji nie otrzyma wnioskodawca:

  • który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub w likwidacji,
  • któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję lub wykreślono z rejestru działalności reglamentowanej,
  • który został skazany za przestępstwo związane z prowadzoną działalnością,
  • który nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT.
3/3:
Jakie są wymogi dotyczące wniosku koncesyjnego?

No dobrze, a więc spełniasz ustawowe wymogi uzyskania koncesji. Możesz więc przejść do następnego kroku, którym jest dokładne wypełnienie wniosku koncesyjnego oraz dołączenie do niego wskazanych w ustawie załączników. Pamiętaj żeby nie popełnić błędów przy wypełnianiu, w innym razie procedura znacznie się wydłuży lub będzie niemożliwa. Jeśli chcesz mieć pewność, że Twój wniosek zawiera wszystkie niezbędne elementy.

Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, związane jest ze spełnieniem pewnych ustawowych wymogów. Jeśli spełniasz je wszystkie, warto rozważyć wkroczenie w branżę energetyczną. Niech nie zniechęcają Cię proceduralne pułapki, gdyż z pomocą specjalistów świetnie sobie z nimi poradzisz.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka uzyskała ponad 30 koncesji. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.