Czy zakup spółki z koncesją OPC jest opłacalny?

Działalność reglamentowana, do której zaliczyć należy obrót paliwami ciekłymi, od zawsze cieszyła się dużą popularnością wśród przedsiębiorców. Jeśli jesteś wystarczająco zdeterminowany, by działać w tym sektorze masz dwa wyjścia. Po pierwsze, możesz ubiegać się o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi. Po drugie, możesz dokonać zakupu spółki, która taką koncesję już posiada. Co jest lepsze?

W Grupie Pravnej na co dzień prowadzimy postępowania przed Urzędem Regulacji Energetyki. Na naszym koncie mamy ponad 30 procedur koncesyjnych zakończonych sukcesem. Nasi klienci często pozostają w błędzie co do długości trwania procesu rejestracji. Tymczasem przyczyną przeciągających się procedur są najczęściej nieprawidłowości w wypełnianiu dokumentów, często przez prawników którzy zachęceni wysokim wynagrodzeniem mają jednak słabe pojęcie o całej procedurze. Mając za sobą jedną z największych liczb uzyskanych koncesji w Polsce dobrze wiemy, w których miejscach klienci najczęściej popełniają błędy i skutecznie doradzamy jak im zapobiec. Zapraszam do lektury artykułu, z którego dowiesz się czy warto nabyć spółkę posiadającą koncesję OPC.

1/5:
Branża paliwowa generuje duży zysk

To co przyciąga przedsiębiorców do branży paliwowej jest prognoza wielomilionowego dochodu. Zysk z obrotu paliwami ciekłymi jest na tyle duży, że potencjalnych przedsiębiorców nie odstrasza nawet wizja konieczności spełnienia wielu ustawowych wymogów, w tym przede wszystkim obowiązek uzyskania koncesji. Przedsiębiorcy słusznie wychodzą z założenia, że włożony w procedurę koncesyjną trud, szybko zaowocuje wymiernymi dochodami.

2/5:
Stały popyt

Obrót paliwami ciekłymi wydaje się być jedną z najbardziej stabilnych branży, jeśli chodzi o zainteresowanie klientów. Paliwo posiada wielorakie zastosowanie i może być oferowane na sprzedaż zarówno indywidualnym odbiorcom jak i wielkim przedsiębiorstwom. Koncesja obejmuje m.in. pozwolenie na obrót benzyną silnikową, paliwem lotniczym, olejem napędowym i opałowym, a także gazem płynnym. Substancje te znajdą zastosowanie w niemal każdej branży.

3/5:
Skomplikowana procedura uzyskiwania koncesji

Pomimo tego, że obrót paliwami kusi dużymi dochodami, musisz pamiętać, że obarczony jest obowiązkiem uzyskania koncesji. Przedsiębiorcy są zgodni co do tego, że nie jest to prosta procedura i dla wielu może okazać się nie do przejścia w pojedynkę. Jeśli pomylisz się przy wypełnianiu wniosku albo zapomnisz załączyć właściwe dokumenty, spowoduje to przedłużenie całego procesu. Złożoność procedury koncesyjnej nie powinna Cię jednak zniechęcać do rozpoczęcia działalności w branży paliwowej, gdyż z pomocą prawników przeprowadzisz cały proces bez problemów. Przed wyborem odpowiedniego specjalisty sprawdź jednak, czy prowadził wcześniej postępowania o uzyskania koncesji i czy nie jest to jego pierwszy raz. Sprawne przejście przez procedurę sprawi, że zdecydowanie szybciej rozpoczniesz działalność na podstawie uzyskanej koncesji.

4/5:
Obowiązek spełnienia ustawowych warunków

Warunki postawione przez ustawę każdemu przedsiębiorcy, który zamierza prowadzić działalność w zakresie obrotu paliwami ciekłymi nie są wymagające. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

  • obowiązek posiadania miejsca zamieszkania na terytorium UE, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego EFTA lub Turcji,
  • obowiązek posiadania środków finansowych oraz technicznych, które pozwolą na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (albo zdolność do udokumentowania możliwości ich pozyskania),
  • brak zaległości z zapłatą podatków należnych Skarbowi Państwa.

Łatwo zauważyć, że polscy przedsiębiorcy nie posiadający zaległości podatkowych, a którzy przymierzają się do uzyskania koncesji, powinni jedynie udowodnić posiadanie minimalnego kapitału na prowadzenie działalności.

5/5:
Gotowa spółka z koncesją OPC

Sposobem na obejście procedury uzyskiwania koncesji jest zakup spółki, która tą koncesję już posiada. Podstawową wadą tego rozwiązania jest bardzo duży koszt nabycia takiej spółki. W praktyce przekracza on nawet 100 tys. zł, co w porównaniu do kosztów przeprowadzenia procedury koncesyjnej stanowi zawrotną cenę. Taki koszt dla wielu przedsiębiorców będzie stanowił barierę nie do przebicia. Zakup spółki z koncesją OPC wydaje się być wyjściem jedynie dla nielicznych podmiotów.

Prowadzenie spółki z koncesją zezwalającą na obrót paliwami ciekłymi jest sposobem na stworzenie stabilnego i przynoszącego satysfakcjonujący dochód przedsiębiorstwa. Dlatego wydaje się, że pomimo złożonej procedury, warto rozważyć wkroczenie w branżę paliw. Jeśli potrzebujesz więcej informacji o koncesji OPC oraz korzyściach jakie niesie, pobierz nasz poradnik.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka uzyskała ponad 30 koncesji. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.