Przekształcanie spółki w praktyce

5 kroków do skutecznego przekształcenia spółki

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej, 9/10 naszych klientów decyduje się na zmianę jej prawnej formy. Najczęstszą przyczyną jest przede wszystkim dążenie do uzyskania korzystniejszych zasad opodatkowania, ale także przyłączenie się do spółki nowych wspólników. Jeśli zastanawiasz się nad przekształceniem swojej spółki, ale nie wiesz jak to zrobić – ten artykuł jest dla Ciebie.

Musisz wiedzieć, że w zależności od rodzaju spółki, proces jej przekształcania może trwać od 6 tygodni do nawet 4 miesięcy. Dlatego już teraz warto zapoznać się z proceduralnymi zasadami. Od niemal 6 lat pomagamy klientom w sprawnym przekształcaniu spółek, mając na koncie ponad 80 procesów zakończonych sukcesem. Przedsiębiorcy nie wiedzą, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzić procedurę, a w konsekwencji przedłużają jej przebieg. Jeden z ponad 14220 naszych klientów przekształcał spółkę jawną w komandytową niemal półtora roku, nie mogąc wyegzekwować skutecznej współpracy wspólników oraz zmobilizować zarządu spółki do działania. W konsekwencji stracił na tym prawie 100 tys. zł, które zaoszczędziłby skracając czas trwania procedury. Dlatego powinieneś pamiętać, że sprawna zmiana formy prawnej prowadzonej działalności, w dużej mierze zależy od umiejętnego zaplanowania i organizacji tego procesu. Sprawdź 5 podstawowych kroków, które prowadzą do przekształcenia spółki.

Krok 1:
Sporządzenie planu przekształcenia spółki

Plan przekształcenia sporządzany jest przez zarząd lub wszystkich wspólników spółki, uprawnionych do prowadzenia jej spraw. Powinien określać wartość majątku spółki w miesiącu, poprzedzającym miesiąc przedłożenia planu pozostałym wspólnikom. Poza tym, należy wskazać w nim wartość udziałów albo akcji wspólników. Do planu należy dołączyć komplet załączników obejmujący: projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki, projekt umowy albo statutu spółki, wycenę składników jej majątku, a także sprawozdanie finansowe na dzień przekształcenia.

Krok 2:
Zawiadomienie wspólników

Zarząd albo wspólnicy prowadzący sprawy spółki, zawiadamiają pozostałych wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o jej przekształceniu. Czynność tę wykonuje się dwukrotnie, z zachowaniem dwutygodniowego odstępu czasowego, jednak nie później niż na miesiąc przed planowanym podjęciem uchwały.

Krok 3:
Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki

Uchwałę o przekształceniu spółki podejmują wspólnicy (spółki osobowe) lub zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie (spółki kapitałowe). Uchwała powinna zawierać m.in. informacje o nowej formie prawnej spółki, zgodę na treść jej umowy lub statutu, a także zakres praw osobistych przyznanych wspólnikom. W przygotowaniu projektów ustaw nieoceniona jest pomoc prawników. Przed wyborem odpowiedniego specjalisty upewnij się jednak, że zajmował się już przekształcaniem spółek i nie jest to jego pierwszy raz.

Krok 4:
Powołanie członków organów spółki/określenie wspólników prowadzących sprawy spółki

Istotnym elementem przekształcenia spółki stanowi określenie podmiotów wchodzących w skład jej organów albo prowadzących jej sprawy. W przypadku spółek kapitałowych należy podać imiona i nazwiska członków zarządu nowej spółki, a w odniesieniu do spółek osobowych – imiona i nazwiska wspólników prowadzących jej sprawy oraz mających ją reprezentować.

Krok 5:
Wpisanie spółki do rejestru przedsiębiorców

Ostatnim krokiem jest dokonanie wpisu przekształconej spółki do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez KRS. Należy to do obowiązków członków zarządu lub wspólników uprawnionych do reprezentacji spółki.

Zmiana prawnej formy prowadzonej działalności jest krokiem, na który często decydują się przedsiębiorcy. Nie należy się temu dziwić, gdyż przekształcenie spółki zawsze ma na celu uzyskanie większych korzyści z prowadzonej działalności. Z artykułu dowiedziałeś się jak wyglądają podstawowe elementy procedury, jeśli masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości pobierz nasz poradnik.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka przeprowadziła ponad 10 przekształceń. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.