Jak przekształcić działalność gospodarczą w spółkę?

4 kroki, które musisz wykonać

Przedsiębiorcy swoją pierwszą działalność gospodarczą prowadzą zwykle samodzielnie. Wraz z rozwojem firmy oraz zwiększeniem jej obrotów okazuje się, że prowadzenie działalności w pojedynkę wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą odpowiadasz bowiem za jej zobowiązania całym swoim majątkiem osobistym. Jeśli więc celujesz w stały rozwój Twojej firmy, prędzej czy później będziesz zmuszony rozważyć zmianę jej prawnej formy.

Nie powinieneś odkładać tej decyzji na nieokreśloną przyszłość, ponieważ proces przekształcania jest czasochłonny i może trwać nawet 6 miesięcy. Dlatego warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawników. Działamy od ponad 9 lat, doradzając przedsiębiorcom w wyborze najodpowiedniejszej formy prowadzenia działalności. Przekształciliśmy ponad 80 jednoosobowych działalności gospodarczych, co wyposażyło nas w wiedzę o najczęściej popełnianych przez przedsiębiorców błędach. Jeden spośród 14220 naszych klientów, nie wiedząc o ustawowych ułatwieniach oferowanych przy przekształcaniu działalności gospodarczej, skutecznie przedłużył ten proces do ponad półtora roku. Tym samym, przez cały ten czas funkcjonował ze świadomością ryzyka poniesienia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania firmy. Nie pozwól, by przedłużająca się procedura doprowadziła do takiego stanu. Oto 4 kroki, które pozwolą zmienić prawną formę Twojej firmy.

Krok 1:
Sporządzenia planu przekształcenia

Plan przekształcenia to dokument zawierający informacje dotyczące wartości bilansowej przekształcanej firmy, opinię biegłego rewidenta oraz załączniki. Powinien być sporządzony obligatoryjnie w formie aktu notarialnego. Załączniki jakie należy dołączyć do planu to wspomniany bilans, sprawozdanie finansowe, projekt aktu założycielskiego lub umowy spółki, a także projekt oświadczenia o przekształceniu. Ostatnie dwa załączniki warto sporządzić z udziałem prawnika, który ma doświadczenie w przekształcaniu działalności gospodarczych i jest w stanie uchronić Cię przed potencjalnymi pułapkami. Natomiast bilans wraz ze sprawozdaniem finansowym powinien zostać sporządzony przez księgowego, na wybrany dzień miesiąca poprzedzający miesiąc sporządzenia planu przekształcenia.

Krok 2:
Badanie przez biegłego rewidenta

Sporządzony projekt planu przekształcenia należy okazać biegłemu rewidentowi, w celu dokonania fachowej opinii – stanowi to obligatoryjny element całej procedury. Biegły rewident powoływany jest przez sąd rejestrowy na wniosek przedsiębiorcy. Jego zadaniem jest sporządzenie opinii na temat planu przekształcenia, który bada pod kątem poprawności oraz rzetelności.

Krok 3:
Złożenie oświadczenia o przekształceniu oraz podpisanie aktu założycielskiego lub umowy spółki

Uzyskawszy opinię biegłego rewidenta należy udać się do notariusza z dwoma dokumentami: oświadczeniem o przekształceniu oraz aktem założycielskim lub umową spółki, w celu nadania im formy aktu notarialnego. Oświadczenie powinno określać m.in. typ przekształconej spółki, informacje o członkach jej zarządu, wysokość kapitału zakładowego, a także zakres praw przyznanych przedsiębiorcy przekształcanemu, który staje się akcjonariuszem lub wspólnikiem spółki przekształconej.

Krok 4:
Rejestracja spółki

Aby zarejestrować spółkę należy złożyć w sądzie rejestrowym odpowiedni wniosek, wraz z załącznikami: oświadczeniem o przekształceniu oraz aktem założycielskim lub umową spółki. Rejestracja spółki w KRS spowoduje automatyczne wykreślenie Twojej działalności z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli chcesz prowadzić spółkę pod nową nazwą, jesteś zobowiązany przez okres 12 miesięcy zamieszczać obok niej także starą nazwę Twojej działalności. Jeśli jednak nie zmieniasz nazwy, powinieneś jedynie na jej końcu wskazać na jej nową formę prawną, tj. sp. z o.o. lub S.A.

Jeśli poważnie myślisz nad rozwojem swojej firmy, powinieneś także rozważyć zmianę jej formy prawnej. Po lekturze artykułu wiesz już jak krok po kroku wygląda ten proces, jeśli jednak masz dodatkowe pytania, pobierz nasz poradnik, który pomoże znaleźć Ci na nie odpowiedź.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka przeprowadziła ponad 10 przekształceń. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.