Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną

Procedura w 3 krokach

Jeśli prowadzisz spółkę cywilną, która zyskała stabilną pozycję na rynku i stale się rozwija – zastanów się nad  zmianą jej prawnej formy. Wraz ze wzrostem obrotów Twojej firmy, rośnie także ryzyko związane z osobistym ponoszeniem odpowiedzialności za jej zobowiązania. Dlatego na pewnym etapie działalności rozsądnym krokiem będzie zmiana jej prawnej formy na spółkę jawną.

Osobowość prawna stanowi podstawową zaletę spółek handlowych. Dlatego nie powinieneś zwlekać z przekształceniem, by nie przedłużać ryzyka ponoszenia osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki cywilnej. Nieprzerwanie od ponad  5 lat działamy w obszarze rejestracji oraz przekształcania spółek. Pomogliśmy ponad 1000 klientów znaleźć skuteczne rozwiązania dla prowadzenia ich działalności. Na podstawie setek rozmów, zdążyliśmy nauczyć się gdzie klienci najczęściej popełniają błędy. Pomimo stosunkowo prostej procedury przekształcenia, która nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni, jednemu z naszych stałych klientów zajęła ona aż pół roku. Niestety klienci często nie potrafią prawidłowo przygotować wymaganych dokumentów, w tym tekstu umowy spółki jawnej. W celu oszczędzenia swojego czasu oraz nerwów, warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalistów.

Krok 1:
Podjęcie uchwały o przekształceniu

Pierwszym krokiem na drodze ku przekształceniu spółki cywilnej jest podjęcie przez jej wspólników uchwały o przekształceniu w spółkę jawną. Musi ona jednoznacznie wskazywać na wolę wspólników przekształcenia spółki cywilnej, co w praktyce oznacza, że jeśli chociaż jeden z nich nie wyrazi swojej zgody, zmiana prawnej formy nie będzie możliwa.

Krok 2:
Przygotowanie umowy spółki jawnej

Umowa spółki jawnej musi czynić zadość warunkom określonym w kodeksie spółek handlowych, tzn. powinna określać przede wszystkim: nazwę i siedzibę spółki, wkłady i ich wartość, przedmiot działalności, sposób uczestniczenia w zyskach i stratach, a także zasady reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki.

Krok 3:
Rejestracja spółki jawnej w KRS

Rejestracji spółki jawnej może dokonać każdy ze wspólników, składając w tym celu wypełniony formularz KRS-W1 wraz z załącznikami we właściwym miejscowo sądzie rejestrowym. Koszt wpisu do rejestru przedsiębiorców wynosi 500 zł, natomiast za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym należy zapłacić dodatkowo 100 zł.

Procedura przekształcenia spółki cywilnej w spółkę jawną jest stosunkowo prosta, jednak opracowanie niezbędnych dokumentów może sprawić problem. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o tym jak wygląda proces przekształcenia, pobierz nasz poradnik.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 2,4 tys. znaków towarowych swoich klientów. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.