Jak założyć fundację?

5 kroków które każdy musi przejść

Zastanawiasz się nad otworzeniem fundacji, ale nie wiesz w jaki sposób to zrobić? Dobrze trafiłeś. W niniejszym artykule postaram się zwrócić Twoją uwagę na 5 podstawowych kroków, które powinieneś podjąć, w celu rejestracji Twojej fundacji.

Rejestracja fundacji to złożony proces, nie trać więc czasu i przejdź do działania. Obsługa organizacji pozarządowych stanowi istotny element mojej pracy, posiadam wieloletnie doświadczenie we współpracy z fundatorami, a na koncie wiele procesów rejestracyjnych zakończonych sukcesami. W swojej wieloletniej praktyce spotykałem klientów z różnymi problemami. W ostatnim miesiącu zgłosił się do mnie fundator, który zdążył rozpocząć już procedurę rejestracji fundacji. Zostaliśmy poproszeni o ocenę sporządzonego statutu. Niestety, podobnie jak w wielu innych przypadkach, okazało się, że przedstawiony do wglądu statut nie reguluje kilku podstawowych kwestii m.in. nie zawierał informacji o funduszu założycielskim. Niestety jest to częsty błąd fundatorów, którego konsekwencją jest strata cennego czasu na proces korygowania statutu. Dlatego warto zaufać prawnikom i zlecić obsługę procesu rejestracji fundacji w ich ręce.

Krok 1:

Sformułowanie aktu fundacyjnego


Akt fundacyjny to dokument, który zawiera oświadczenie woli fundatora w przedmiocie utworzenia fundacji. Z oświadczenia powinien wynikać cel fundacji oraz majątek, który fundator zdecydował się przeznaczyć na jego realizację (tzw. fundusz założycielski). Majątek fundacji może obejmować zarówno pieniądze jak i papiery wartościowe, rzeczy ruchome oraz nieruchomości. Pamiętaj, że akt fundacyjny obligatoryjnie musi być sporządzony w formie aktu notarialnego. Dlatego oświadczenie woli fundatora musi zostać złożone w obecności notariusza.

Krok 2:

Ustanowienie statutu


Dla wielu klientów stworzenie kompletnego statutu, który będzie zawierał wszelkie niezbędne elementy to nie lada problem. Dlatego istotne jest, by tak skomplikowanym zadaniem zajęli się fachowcy. Pamiętaj jednak, że statut nie jest obligatoryjnym elementem procedury zakładania fundacji – może zostać uchwalony już po zarejestrowaniu fundacji. Jest jednak podstawowym dokumentem fundacji, który określa zasady jej funkcjonowania, nazwę i siedzibę, majątek, cele oraz sposoby ich realizacji, a także sposób zaciągania zobowiązań majątkowych. Dlatego nie warto zwlekać z jego opracowaniem.

Krok 3:

Jak sporządzić oraz gdzie złożyć wniosek rejestracyjny?


Wniosek rejestracyjny składa się z urzędowych formularzy oraz załączanych do nich dokumentów.

W celu założenia fundacji konieczne jest wypełnienie tych dwóch formularzy:
KRS-W20: w którym dokonujemy zgłoszenia fundacji,
KRS-WK: gdzie zgłaszamy osoby, które wejdą w skład zarządu oraz organu nadzorczego fundacji.
Dodatkowo, jeśli poprzez fundację zamierzasz prowadzić działalność gospodarczą, należy wypełnić formularz KRS-WM, w którym m.in. zgłasza się zakres prowadzonej działalności. Organem właściwym ze względu na rejestrację fundacji jest Krajowy Rejestr Sądowy.

Krok 4:

Opłata za rejestrację


Złożenie wniosku rejestracyjnego w KRS wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty, w wysokości 250 zł. Dodatkowo, jeśli chcesz zarejestrować fundację w rejestrze przedsiębiorców (a więc gdy poprzez fundację masz zamiar prowadzić działalność gospodarczą) zobowiązany jesteś dodatkowo do uiszczenia opłaty w wysokości 600 zł.

Krok 5:

Co po zarejestrowaniu fundacji?


Chociaż proces rejestracji fundacji kończy się wraz ze złożeniem dokumentów oraz uiszczeniu niezbędnych opłat, istotne jest by wykonać kilka czynności dodatkowych. Po pierwsze, nowo powstała fundacja powinna złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej, w celu uzyskania numeru REGON. Po drugie, fundację należy zgłosić do właściwego Urzędu Skarbowego, w celu ustalenia numeru identyfikacji podatkowej.

Proces rejestracji fundacji jest czasochłonny oraz składa się z kilku etapów. Z naszego doświadczenia, rejestracji kilkudziesięciu fundacji zauważyliśmy, że najwięcej trudności zajmuje sporządzenie statutu oraz prawidłowe wypełnienie urzędowych formularzy. Zapisz się na bezpłatną konsultację aby porozmawiać.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 60 fundacji. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.