Koszty rejestracji fundacji

Od czego zależy wysokość opłaty?

Czy zdajesz sobie sprawę z kosztów rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym?  Powinieneś z wyprzedzeniem zainteresować się tą kwestią, gdyż nieopłacony wniosek skutecznie uniemożliwi rejestrację Twojej fundacji.

Nasza firma od 10 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną fundacji. Nasi specjaliści mają na swoim koncie ponad 30 procesów rejestracyjnych. Pomogliśmy ponad 40 klientom w spełnieniu formalnych wymogów rejestracji oraz kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów. Badania pokazują, że ponad 56% organizacji pozarządowych doświadcza problemów związanych z nadmiernie rozbudowaną biurokracją administracji publicznej*. Dlatego klienci doceniają nas za sprawne i szybkie podejmowanie działań, które skutecznie skracają przebieg procedury.

Koszty rejestracji fundacji uzależnione są od tego, czy pragniemy w jej ramach wykonywać działalność gospodarczą, czy też nie.

1/2:
Koszt rejestracji fundacji bez wykonywania działalności gospodarczej

Dla fundacji, w ramach której nie jest wykonywana działalność gospodarcza, właściwym będzie rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Koszt dokonania wpisu do takiego rejestru wynosi 250 zł.

2/2:
Koszt rejestracji fundacji wykonującej działalność gospodarczą.

Opłata znacznie wzrośnie, jeśli zdecydujesz się wykonywać działalność gospodarczą za pośrednictwem Twojej fundacji. W tym przypadku jesteś zobowiązany do wpisania jej nie tylko do rejestru wskazanego w punkcie 1, ale także do rejestru przedsiębiorców. Za tę czynność KRS pobiera opłatę w wysokości 600 zł. Sam wpis do rejestru przedsiębiorców kosztuje wprawdzie 500 zł, ale dodatkowe 100 zł pobierane jest za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestracja fundacji nie jest darmowa, a opłata za wpis uzależniona jest od wskazanych w artykule czynników.

*Źródło: Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2016, s. 99

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 60 fundacji. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.