Koszty rejestracji fundacji

Od czego zależy wysokość opłaty?

Czy zdajesz sobie sprawę z kosztów rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym?  Powinieneś z wyprzedzeniem zainteresować się tą kwestią, gdyż nieopłacony wniosek skutecznie uniemożliwi rejestrację Twojej fundacji.

Nasza firma od 6 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną fundacji. Nasi specjaliści mają na swoim koncie ponad 30 procesów rejestracyjnych. Pomogliśmy ponad 40 klientom w spełnieniu formalnych wymogów rejestracji oraz kompletowaniu wszelkich niezbędnych dokumentów. Badania pokazują, że ponad 56% organizacji pozarządowych doświadcza problemów związanych z nadmiernie rozbudowaną biurokracją administracji publicznej*. Dlatego klienci doceniają nas za sprawne i szybkie podejmowanie działań, które skutecznie skracają przebieg procedury.

Koszty rejestracji fundacji uzależnione są od tego, czy pragniemy w jej ramach wykonywać działalność gospodarczą, czy też nie.

1/2:
Koszt rejestracji fundacji bez wykonywania działalności gospodarczej

Dla fundacji, w ramach której nie jest wykonywana działalność gospodarcza, właściwym będzie rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Koszt dokonania wpisu do takiego rejestru wynosi 250 zł.

2/2:
Koszt rejestracji fundacji wykonującej działalność gospodarczą.

Opłata znacznie wzrośnie, jeśli zdecydujesz się wykonywać działalność gospodarczą za pośrednictwem Twojej fundacji. W tym przypadku jesteś zobowiązany do wpisania jej nie tylko do rejestru wskazanego w punkcie 1, ale także do rejestru przedsiębiorców. Za tę czynność KRS pobiera opłatę w wysokości 600 zł. Sam wpis do rejestru przedsiębiorców kosztuje wprawdzie 500 zł, ale dodatkowe 100 zł pobierane jest za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rejestracja fundacji nie jest darmowa, a opłata za wpis uzależniona jest od wskazanych w artykule czynników.

*Źródło: Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2016, s. 99

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 60 fundacji. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.