Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

5 elementów, o których musisz pamiętać

Decydując się na prowadzenie sklepu internetowego powinieneś mieć świadomość, jak ważnym dokumentem jest jego regulamin. Zastępuje on bowiem umowę, zawieraną pomiędzy Tobą, a konsumentem. Dlatego przy sporządzaniu regulaminu pamiętaj, by był nie tylko korzystny dla Ciebie, ale także by nie zawierał tzw. klauzul niedozwolonych. Zapraszam do lektury artykułu, z którego poznasz 5 najważniejszych elementów, które powinien posiadać każdy regulamin sklepu internetowego.

Regulamin stanowi zbiór informacji pomocnych dla klienta. Dlatego jeśli nie chcesz odstraszyć potencjalnych nabywców upewnij się, że jego zapisy są jasne i zrozumiałe. Nasza firma nieprzerwanie od ponad 9 lat doradza przedsiębiorcom działającym w branży e-commerce. Uczestniczymy m.in. w konsultacjach oraz opracowywaniu regulaminów, jak i polityk prywatności portali i sklepów internetowych. Pomogliśmy ponad 14220 klientom uniknąć błędów, z których najczęściej powtarzanym jest niewłaściwe konstruowanie procedur odstąpienia od umowy. Nasz stały klient przez taki błąd został obciążony karą finansową, w wysokości 1,5 tys. zł. Mając to na uwadze, zastanów się nad skorzystaniem z pomocy prawnika. Tymczasem poznaj 5 najważniejszych klauzul, które są stałymi punktami każdego regulaminu sklepu internetowego.

1/5:
Definicje.

Klauzula zawierająca definicje pojęć używanych w regulaminie, powinna znajdować się na jego początku, tuż pod informacjami o sprzedawcy i prowadzonej działalności. Jest ona istotna z tego względu, że nie musisz za każdym razem wyjaśniać znaczenia danego pojęcia. Nie ma określonego katalogu terminów, jakie należy zdefiniować w regulaminie. Zależy to od charakteru prowadzonej działalności. W każdym regulaminie powinna jednak znajdować się definicja kupującego oraz sprzedawcy, a także samego sklepu.

2/5:
Procedura składania zamówienia.

Istotą sklepu internetowego jest sprzedaż i zakup towarów. Dlatego w regulaminie obowiązkowo powinna zostać określona procedura składania zamówienia. Oznacza to nic innego jak opis czynności, jakie należy podjąć w celu dokonania zakupu produktu z oferty sklepu. W tym miejscu warto także określić moment zawarcia umowy.

3/5:
Metody płatności oraz formy dostawy.

Sprzedawcy niekiedy decydują się sprecyzować metody płatności za zakup oraz formy dostawy produktu, w osobnej zakładce na stronie internetowej sklepu. Nie przeszkadza to jednak zamieszczeniu postanowień o tej treści w regulaminie. Bezwzględnie należy poinformować kupujących o podmiocie realizującym zamówienie oraz orientacyjnym czasie dostawy. Zamieść także informacje o kosztach dostawy, a jeśli nie można ich z góry oszacować, poinformuj w jaki sposób nastąpi ustalenie tych kosztów. Nie zapomnij także zamieścić odpowiedniego postanowienia wyjaśniającego, kto ponosi koszty dostawy przesyłki.

4/5:
Odstąpienie od umowy.

Odstąpienie od umowy jest jednym z podstawowych uprawnień kupujących, które zapewnia im ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Jako przedsiębiorca masz obowiązek poinformować klientów o prawie do odstąpienia od umowy, terminie na odstąpienie, procedurze i skutkach odstąpienia. Jeśli zaniechasz temu obowiązkowi, konsument będzie miał prawo odstąpić od zawartej z Tobą umowy, nawet rok po jej zawarciu. Dobrym zwyczajem jest przygotowanie gotowego do wypełnienia wzoru formularza odstąpienia do umowy.

5/5:
Ochrona danych osobowych.

Zazwyczaj informacje dotyczące ochrony danych osobowych korzystających ze sklepu internetowego klientów, zamieszczane są w tzw. polityce prywatności. Równie dobrze można jednak zawrzeć je w regulaminie. Klienci powinni mieć dostęp m.in. do informacji o administratorze danych osobowych, celu przetwarzania danych, ich odpowiedniej ochronie, a także dobrowolności podania swoich danych osobowych.

Opracowanie regulaminu sklepu internetowego, w zależności od skali prowadzonej działalności, a także podmiotów biorących udział w transakcjach, może okazać się  skomplikowanym zadaniem. Przystępując do pracy, pamiętaj o powyżej wskazanych elementach.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka przygotowała ponad 200 indywidualnych regulaminów. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.