Klauzule niedozwolone w regulaminie sklepu internetowego

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy?

Klauzule niedozwolone to pojawiające się w umowach postanowienia, które ograniczają prawa konsumentów. Zamieszczenie takiej klauzuli w regulaminie sklepu internetowego spowoduje, że jej postanowienia nie będą miały mocy prawnej, a więc nie będą wiązać stron umowy. Dlatego lepiej upewnij się, że regulamin Twojego sklepu jest ich pozbawiony.

Nasza firma aktywnie współpracuje z przedsiębiorcami działającymi w branży e-commerce. Doradzamy w jaki sposób formułować postanowienia regulaminu, by z jednej strony były najkorzystniejsze dla właścicieli sklepu, a z drugiej aby nie zawierały klauzul niedozwolonych. Działając na własną rękę, nasi klienci często nie zdają sobie sprawy, że ograniczają prawa konsumentów. Wobec jednego z nich wytoczono powództwo o uznanie przepisów regulaminu jego sklepu za klauzulę niedozwoloną. Niestety klient nie wiedział, że narusza prawa konsumentów. W konsekwencji tej niewiedzy nałożono na niego karę finansowa o wysokości ponad 20 tys. zł. Skorzystaj z usług profesjonalistów, by uniknąć wystąpienia negatywnych konsekwencji  klauzul niedozwolonych.

1/3:
Pozew o uznanie zapisu za klauzulę niedozwoloną.

Jeśli regulamin Twojego sklepu posiada niedozwolone postanowienia, musisz liczyć się z tym, że możesz zostać pozwany. Co gorsza legitymację procesową będą mieli nie tylko klienci Twojego sklepu, ale także konkurencja i inne podmioty. Sąd może orzec wobec Ciebie karę grzywny w wysokości od 1000 do 1500 zł za każde postanowienie, które uzna za klauzulę niedozwoloną.

2/3:
Postępowanie wszczęte przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Walkę z nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców wobec konsumentów, może podjąć także UOKiK. Grzywna w tym przypadku może sięgać nawet do wysokości 10% dochodów przedsiębiorcy, uzyskanych w poprzednim roku rozliczeniowym.

3/3:
Utrata zaufania klientów.

Rejestr klauzul niedozwolonych jest jawny i ogólnodostępny, co oznacza, że każdy przedsiębiorca może sprawdzić dopuszczalność swoich postanowień. Dlatego właściciel sklepu zamieszczając w regulaminie klauzule niedozwolone, wysyła do swoich klientów sygnał, że nie kontroluje zasad swojej działalności albo celowo chce wykorzystać słabszą pozycję konsumenta. W konsekwencji szybko traci zaufanie klientów oraz obniża prestiż swojej marki.

Przedsiębiorcy często nie zdają sobie sprawy, że postanowienia ich regulaminów nie odpowiadają obowiązującym przepisom. Niestety nieświadomość ta może skutkować nałożeniem kar finansowych. Nie pozwól, by spotkało to Ciebie.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka przygotowała ponad 200 indywidualnych regulaminów. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.