Zastrzeżenie znaku towarowego – w Polsce czy na terenie UE?

Zastrzegając znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP zapewniasz ochronę swojej marce na terenie całej Polski. W przypadku unijnego znaku towarowego ochrona obejmuje wszystkie obecne oraz przyszłe państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Chcesz zastrzec znak towarowy? W Unii Europejskiej istnieje czteropoziomowy system rejestracji – krajowy, regionalny, na poziomie UE oraz międzynarodowy. Zobacz, jaki poziom ochrony wybrać.  

Zalety rejestracji znaku towarowego

 

Wyróżnić można wiele powodów, dla których warto zarejestrować znak towarowy – dzięki rejestracji zyskujesz:

 • prawo do wyłącznego używania znaku towarowego na rynku: znak towarowy to składnik majątku, może być przedmiotem obrotu, podnosi także wartość przedsiębiorstwa,
 • silny środek dowodowy, dzięki któremu udowodnisz, że to właśnie Tobie przysługuje prawo do znaku,
 • możliwość używania symbolu ®, jednocześnie budujesz wiarygodność oraz zwiększasz prestiż firmy,
 • ochronę wartości swojej marki.

System krajowy i unijny – porównanie

 

Znak towarowy zarejestrowany w Polsce:

 • rejestracja dokonywana jest w Urzędzie Patentowym RP,
 • ochrona znaku obejmuje teren całej Polski,
 • modelowa procedura rejestracji znaku towarowego trwa około 6 miesięcy, natomiast świadectwo ochronne wydawane jest w ciągu 4-6 miesięcy, procedura łącznie trwa około roku,
 • prawo ochronne udzielane jest na okres 10-ciu lat, przysługuje od daty zgłoszenia.

Unijny znak towarowy:

 • rejestracja dokonywana jest w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante,
 • ochrona znaku obejmuje teren wszystkich obecnych oraz przyszłych państw członkowskich UE, unijny znak towarowy ma charakter jednolity, co ważne – wywołuje jednakowe skutki prawne we wszystkich państwach UE,
 • rejestracja znaku towarowego trwa około 4-8 miesięcy,
 • prawo ochronne udzielane jest na okres 10-ciu lat.  

Koszt rejestracji znaku towarowego w Polsce i UE

 

Koszt rejestracji znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP

 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 450 złotych  (w przypadku zgłoszenia elektronicznego 400 złotych), opłata za każdą kolejną klasę wynosi 120 złotych,
 • opłata za 10-cio letni okres ochronny, za każdą klasę, wynosi 400 złotych,
 • opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym wynosi 90 złotych.

Koszt rejestracji unijnego znaku towarowego

 • opłata za zgłoszenie znaku towarowego wynosi 1000 EUR (w przypadku zgłoszenia elektronicznego 850 EUR),
 • opłata za drugą klasę towarów i usług wynosi 50 EUR,
 • opłata za każdą klasę powyżej dwóch wynosi 150 EUR.

Kiedy zastrzec znak towarowy na terenie Polski, a kiedy na terenie całej UE?

 

Wybór poziomu rejestracji znaku towarowego w głównej mierze zależy od potrzeb przedsiębiorstwa. Jeśli przedsiębiorstwo lub sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na terenie jednego kraju członkowskiego UE np. Polski, zgłoszenia należy dokonać w odpowiednim  krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej. W ten sposób uzyskiwana jest ochrona na poziomie krajowym.

W sytuacji, w której chcesz chronić znak towarowy w wielu krajach członkowskich UE, możesz go zgłosić w EUIPO. W ten sposób uzyskujesz ochronę we wszystkich krajach członkowskich UE. Co ważne, opłata za rejestrację unijnego znaku towarowego będzie niższa, niż w przypadku zastrzeżenia znaku towarowego osobno w kilku państwach członkowskich UE.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.