Rejestracja spółki z o.o.

5 praktycznych wskazówek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najczęściej rejestrowanych w Polsce form działalności gospodarczej. Jeśli i Ty myślisz o jej założeniu, przekonaj się jak wygląda proces rejestracji, jakich dokumentów będziesz potrzebować oraz z jakimi kosztami się to wiąże.

Nie zwlekaj z dokonaniem rejestracji spółki, pamiętaj że masz obowiązek uczynić to w okresie 6 miesięcy od dnia jej zawiązania. Doradzamy przedsiębiorcom w procesach rejestracji oraz przekształcania działalności gospodarczych od ponad 5 lat. Pomogliśmy ponad 1000 naszych klientów, którzy potrzebowali wsparcia w procedurze rejestracji spółek. Przedsiębiorcy często jedynie częściowo spełniają wymogi formalne rejestracji, co skutecznie przedłuża procedurę. Jeden z naszych stałych klientów tak długo otrzymywał wezwania do uzupełnienia braków formalnych, że proces rejestracji jego spółki ciągnął się od niemal półtora roku. Dlatego warto skorzystać z usług prawników na etapie kompletowania niezbędnych w rejestracji dokumentów.

Wskazówka 1:
Przed rejestracją spółki przygotuj potrzebne dokumenty

Sąd dokonuje wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców na podstawie wniosku o wpis oraz dostarczonych dokumentów. Dlatego dołóż wszelkich starań, by rzetelnie i prawidłowo je przygotować. Rejestrując spółkę z o.o. musisz złożyć:

  • umowę spółki lub aktu założycielskiego
  • oświadczenie członków zarządu o wniesieniu przez wspólników wkładów na pokrycie kapitału zakładowego spółki.
  • listę wspólników wraz z informacją o liczbie i wartości ich wkładów
  • informacje o członkach zarządu
  • dowód uiszczenia opłat sądowych oraz opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Wskazówka 2:
Złóż wniosek na urzędowym formularzu

Wniosek o wpis spółki z o.o. do rejestru przedsiębiorców powinien zostać złożony na urzędowym formularzu KRS-W3. Nie należy więc samodzielnie go formułować. Wzór formularza dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Należy wypełnić go w języku polskim, czytelnie i wyraźnie, wielkimi drukowanymi literami. Dopuszcza się korzystanie w tym zakresie z komputera lub maszyny pisarskiej, ale równie dobrze możesz wypełnić wniosek odręcznie. Złóż go we właściwym sądzie rejestrowym, ze względu na siedzibę spółki. Pamiętaj, że wniosek musi zostać podpisany przez wszystkich członków zarządu – w inny razie zostanie on zwrócony.

Wskazówka 3:
Nie przejmuj się rejestracją w GUS, ZUS i US

Proces rejestracji spółki z o.o. rozpoczyna się i zamyka w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jako przedsiębiorca prowadzący spółkę z o.o., nie masz obowiązku dokonywać jej rejestracji w Głównym Urzędzie Statystycznym, ani dokonywać zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego. To na KRS spoczywa obowiązek przesłania informacji o zarejestrowanej działalności do wspomnianych instytucji. Tam też otrzymujesz zaświadczenie o nadaniu numerów NIP i REGON.

Wskazówka 4:
Nie zwlekaj z dokonaniem rejestracji

Jeśli zawiązałeś już spółkę z o.o. jak najszybciej rozpocznij przygotowywanie niezbędnych do rejestracji dokumentów. Zgodnie z przepisami masz dokładnie 6 miesięcy na dokonanie rejestracji spółki w KRS. Po upływie tego terminu, spółka zostaje automatycznie rozwiązana. Na tym etapie przydatna jest pomoc prawników, którzy sprawnie zajmą się procesem przygotowywania dokumentów. Wybierając właściwego specjalistę upewnij się jednak, czy rejestrował już wcześniej spółki i czy jest w stanie uchronić Cię przed potencjalnymi pułapkami.

Wskazówka 5:
Dokonaj niezbędnych opłat

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców wynosi 500 zł. Dodatkowo, za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o dokonaniu wpisu zobowiązany jesteś zapłacić 100 zł. Opłaty można uiścić bezpośrednio w kasie sądu, w formie znaków sądowych lub przelewając kwotę na rachunek bankowy.

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się przede wszystkim z koniecznością skompletowania niezbędnych dokumentów oraz prawidłowym wypełnieniu wniosku rejestracyjnego. Potencjalnie nie wydaje się być to skomplikowane, jednak w praktyce 9/10 naszych klientów ma z tym problem. Powyższe wskazówki stanowią podstawę, od której powinieneś rozpocząć proces rejestracji swojej spółki.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 10 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 70 spółek. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.