Rejestracja spółki jawnej

5 wskazówek, w jaki sposób sprawnie zarejestrować spółkę

Spółka jawna stanowi jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorców zachęcają zarówno niskie koszty założenia, jak i brak wymogów co do minimalnej wysokości wkładów. Dlatego jest to świetna alternatywna przede wszystkim dla właścicieli małych firm. Sprawdź, w jaki sposób sprawnie przeprowadzić proces rejestracji spółki jawnej.

Jedną z zalet spółki jawnej jest opodatkowanie wyłącznie na poziomie wspólników. Nie zwlekaj więc z rozpoczęciem procesu rejestracji i jak najszybciej zminimalizuj koszty prowadzenia swojej działalności. Nasza firma, nieprzerwanie od niemal 6 lat, doradza przedsiębiorcom w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności. Braliśmy udział w procesach przekształcania spółek, z sukcesem rejestrując ponad 80 podmiotów. Pomimo, że procedura rejestracji spółki jawnej w praktyce trwa 2-4 tygodnie, niewłaściwe sporządzenie umowy spółki może skutecznie przedłużyć ten proces. Jeden z naszych klientów kilkukrotnie otrzymywał wezwania do uzupełnienia braków umowy, tak że proces rejestracji jego spółki wydłużył się do ponad 6 miesięcy. Dlatego warto rozważyć na tym etapie skorzystanie  z pomocy prawników.

Wskazówka 1:
Upewnij się, że umowa zawiera niezbędne postanowienia

Umowa spółki jawnej jest bardzo istotnym dokumentem, ponieważ reguluje stosunki pomiędzy wspólnikami. Obowiązkowo należy w niej określić nazwę i siedzibę spółki, poszczególne wkłady oraz ich wysokość, a także przedmiot działalności spółki. Umowa obowiązkowo musi być sporządzona w formie pisemnej. Wspólnicy mogą zdecydować o zawarciu jej na czas oznaczony lub nieoznaczony.

Wskazówka 2:
Przygotuj wniosek o wpis spółki do rejestru przedsiębiorców

Wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego należy złożyć na urzędowym formularzu KRS-W1. Powinny znaleźć się w nim informacje o nazwie, siedzibie i adresie spółki, przedmiocie działalności, wspólnikach – w tym określenie kto jest uprawniony do reprezentowania spółki oraz zasad tej reprezentacji. Do wniosku należy także dołączyć umowę spółki, wykaz wspólników wraz z ich adresami oraz dowód uiszczenia obowiązkowych opłat.

Wskazówka 3:
Dokonaj niezbędnych opłat

Rejestracja spółki jawnej w KRS wiąże się z kilkoma opłatami. Wspólnicy zobowiązani są przede wszystkim do uiszczenia kwoty w wysokości 500 zł, za dokonanie wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Dodatkowo, wymaga się także zapłacenia 100 zł za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Warto zauważyć, że oplata za wpis będzie znacznie niższa, jeśli umowa spółki jawnej została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, dostępnego w systemie teleinformatycznym. Wówczas opłata wynosi 250 zł.

Wskazówka 4:
Przygotuj dokumenty rejestracyjne do GUS, US oraz ZUS

Wybierając się do właściwego sądu rejestracyjnego, pamiętaj by oprócz wniosku o wpis spółki do KRS, przygotować także dokumenty rejestracyjne do Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Rejestracja w tych instytucjach jest niezbędna do uzyskania numeru REGON, NIP oraz zgłoszenia spółki jako płatnika składek. Zgodnie z procedurą tzw. „jednego okienka”, sąd rejestrowy przekaże te dokumenty do poszczególnych instytucji. Tym samym wyręczy Cię od obowiązku samodzielnego odwiedzania urzędów.

Wskazówka 5:
Dopełnij czynności uzupełniających

Rejestracja spółki jawnej w KRS wcale nie oznacza końca procedury. W terminie 21 dni od wpisu spółki w rejestrze, wspólnicy mają obowiązek zgłoszenia naczelnikowi właściwego Urzędu Skarbowego danych uzupełniających dotyczących kwestii podatkowych, a także GUS-u oraz ZUS-u. Urząd Skarbowy we własnych zakresie przesyła uzyskane informacje do dwóch pozostałych instytucji.

Procedura rejestracji spółki jawnej nie jest skomplikowana, jednak wymaga przestrzegania pewnych wymogów, w szczególności w zakresie konstruowania umowy spółki. Z naszego poradnika uzyskasz więcej informacji dotyczących zakładania spółki jawnej.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 10 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 70 spółek. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.