Rejestracja spółki cywilnej krok po kroku

5 czynności, o których musisz pamiętać

Jeśli masz już dosyć pracy na etacie, a po głowie chodzi Ci pomysł na dochodowy biznes, nie wahaj się więcej i rozpocznij własną działalność gospodarczą. Jednym z najprostszych i zarazem najtańszych sposobów prowadzenia firmy jest spółka cywilna. Z poniższego artykułu dowiesz się jakie czynności są niezbędne w celu jej rejestracji.

Przede wszystkim musisz znaleźć wspólnika. Spółka cywilna może być zarejestrowana przez minimum dwa podmioty. Znalezienie właściwej osoby może zająć chwilę czasu, dlatego gdy już znajdziesz właściwego partnera, nie marnuj więcej czasu i przejdź do konkretnych działań. Od niemal 6 lat doradzamy przedsiębiorcom w wyborze właściwej formy prawnej dla ich działalności. Pomogliśmy ponad 10900 naszych klientów w procesach rejestracji oraz przekształcania spółek. Z praktyki wiemy, że 9/10 z nich nie radzi sobie z urzędowymi formalnościami. Jeden z naszych klientów rozpoczął wykonywanie działalności przed dokonaniem jej rejestracji nie wiedząc, że rejestracja spółki cywilnej nie może nastąpić z datą wsteczną. Tym samym niepotrzebnie zmarnował czas na przygotowanie niezbędnej dokumentacji oraz jazdę po urzędach. Sprawdź jak krok po kroku zarejestrować spółkę cywilną.

Krok 1:
Uzyskanie wpisu w CEIDG

Spółka cywilna jest specyficzną formą prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ nie posiada osobowości prawnej, a co za tym idzie nie podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Wymaga natomiast, by poszczególni wspólnicy prowadzący działalność gospodarczą, dokonali wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W tym celu należy wypełnić formularz CEIDG-1 w sposób tradycyjny lub elektronicznie.

Krok 2:
Zawarcie umowy spółki cywilnej

Po uzyskaniu wpisu w CEIDG, wspólnicy zawierają na piśmie umowę spółki cywilnej na czas oznaczony lub nieoznaczony. Powinni zawrzeć w niej m.in. informacje o: wspólnikach, dacie i miejscu zawarcia umowy, nazwie i siedzibie spółki, okresie jej funkcjonowania, celu i zakresie działalności, podziale zysku i udziale w stratach, wspólnikach prowadzących sprawy spółki lub ją reprezentujących, a także rodzajach i wartościach wniesionych do spółki wkładów. Szczególnie istotne jest to, by precyzyjnie określić wartość wkładów – w przeciwnym razie uważa się, że są równe. Wkłady mogą być wnoszone zarówno w pieniądzu jak i w rzeczach, prawach lub poprzez udostępnienie składników używanych przez spółkę.
Zawarcie umowy spółki cywilnej stanowi czynność cywilnoprawną, od której należy odprowadzić podatek w wysokości 0.5% wartości wniesionych wkładów. Pamiętaj, że na zapłatę podatku masz 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Krok 3:
Zgłoszenie do Głównego Urzędu Statystycznego

Spółka cywilna jako podmiot krajowej gospodarki wymaga uzyskania numeru REGON. W tym celu należy złożyć wypełniony formularz RG-OP we właściwym, ze względu na siedzibę spółki, urzędzie statystycznym. Od wniosku nie pobierana jest żadna opłata.

Krok 4:
Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego

Kolejnym krokiem jest dokonanie zgłoszenia identyfikacyjnego w Urzędzie Skarbowym, właściwym ze względu na siedzibę spółki. Wspólnicy w jej imieniu składają dwa formularze: NIP-2 oraz NIP-D. Urząd Skarbowy nadaje spółce indywidualny numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Krok 5:
Aktualizacja wpisu w CEIDG

Ostatnim krokiem jaki zobowiązani są wykonać wspólnicy, jest dokonanie zmiany wpisu do CEIDG. W praktyce oznacza to aktualizację wniosków CEIDG-1 przez poszczególnych wspólników, w zakresie uzupełnienia informacji o spółce. We wniosku należy wskazać nadany spółce numer REGON oraz NIP. Czynność ta jest wolna od opłat, ale należy pamiętać, by dopełnić jej w terminie 7 dni od uzyskania NIP-u oraz REGON-u.

Spółka cywilna, pomimo swojej nazwy, w rzeczywistości jest umową uregulowaną w kodeksie cywilnym. Dlatego wyróżnia się na tle spółek osobowych oraz kapitałowych prawa handlowego. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o procesie jej rejestracji pobierz nasz poradnik. 

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 10 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 70 spółek. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.