Koszty rejestracji stowarzyszenia

Od czego zależy wysokość opłat?

Klienci często pytają mnie ile wyniesie zarejestrowanie ich stowarzyszenia w KRS. Tymczasem odpowiedź nie jest jednoznaczna. Odpowiadam więc na to pytanie używając ulubionego przez prawników stwierdzenia – „to zależy”.

Jeśli jesteś jednym z założycieli stowarzyszenia, dobrze czynisz zastanawiając się, czy ciąży na Tobie obowiązek uiszczenia jakiejś opłaty. Nieopłacenie obowiązkowej kwoty będzie bowiem skutkowało odmową dokonania wpisu do rejestru prowadzonego przez KRS. Nasza firma od 6 lat zajmuje się kompleksową obsługą prawną stowarzyszeń. Braliśmy udział w ponad 30 procesach rejestracyjnych, dlatego wiemy gdzie klienci najczęściej popełniają błędy. Na bazie naszego doświadczenia z ponad 100 klientów zauważyliśmy, że podstawowym problemem są pomyłki popełniane przy wypełnianiu urzędowych formularzy, które skutecznie przeciągają czas trwania całej procedury nawet (rekord) o trzynaście miesięcy. Ponadto, badania pokazują, że ponad 56% organizacji pozarządowych doświadcza problemów związanych z nadmiernie rozbudowaną biurokracją administracji publicznej*.

Koszty rejestracji stowarzyszenia uzależnione są od tego, czy pragniemy za jego pośrednictwem wykonywać działalność gospodarczą, czy też nie.

1/2:

Rejestracja stowarzyszenia bez wykonywania działalności gospodarczej


Obowiązująca od 2016 r. nowelizacja ustawy o stowarzyszeniach, zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym. Oznacza to, że członkowie stowarzyszenia nie są zobowiązani do wniesienia opłaty rejestracyjnej, jak i opłaty za zmianę lub uzupełnienie danych dotyczących stowarzyszenia.

2/2:

Rejestracja stowarzyszenia wykonującego działalność gospodarczą


Obowiązek uiszczenia opłaty rejestracyjnej powstanie natomiast, jeśli Twoje stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą. W tym przypadku masz obowiązek dokonać wpisu nie tylko w rejestrze stowarzyszeń, ale także w rejestrze przedsiębiorców. Za tę czynność KRS pobiera opłatę w wysokości 600 zł. Sam wpis do rejestru przedsiębiorców kosztuje wprawdzie 500 zł, ale dodatkowe 100 zł pobierane jest za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Jak więc widzisz, koszty rejestracji stowarzyszenia uzależnione są od charakteru jego działalności. Bez względu na to, czy Twoje stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą czy też nie, na etapie rejestracji stowarzyszenia może przydać Ci się pomoc specjalistów.

*Źródło: Badania Stowarzyszenia Klon/Jawor, Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce. Raport z badań, Warszawa 2016, s. 99

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University i właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 8 lat swojej działalności spółka zarejestrowała ponad 40 stowarzyszeń. Pravna Group ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.