Zaufało nam już ponad 14 tys. klientów!

10000

Skorzystanie z ulgi IP Box pozwala obniżyć podatek wynikający z wytwarzania, rozwijania lub ulepszania tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Ulga cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż preferencyjna stawka to jedynie 5%!

Aby z niej skorzystać, konieczne jest prawidłowe wyliczenie dochodu z KPWI oraz wyodrębnienie w księgach każdego z praw własności intelektualnej. Niezbędne będzie ustalenie przychodów, kosztów i dochodów dla każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

To wszystko sprawia wiele problemów przedsiębiorcom i wcale nie jest takie proste. Zatem jak ustalić dochód kwalifikowany IP Box?

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Wysokość dochodu podlegającemu preferencyjnemu opodatkowaniu to iloczyn dochodu kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (z danego roku podatkowego) oraz wskaźnika Nexus obliczanego według specjalnego wzoru.

Kwalifikowane IP to prawa własności intelektualnej spełniające trzy warunki:

  • wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej działalności B+R;
  • należy do kategorii wymienionych w katalogu w art. 24d ust. 2 ustawy o CIT (odpowiednio art. 30ca ust. 2 ustawy o PIT);
  • podlega ochronie prawnej.

Dochodem (lub stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej (KPWI) zgodnie z zapisami Ustaw PIT oraz CIT jest obliczony dochód z następujących źródeł:

  • opłaty i należności z umów licencyjnych dotyczących KPWI;
  • sprzedaż KPWI;
  • KPWI uwzględnione w cenie produktów lub usług;
  • odszkodowania za naruszenie praw wynikających z KPWI.

Zgodnie z Ustawą PIT oraz Ustawą CIT dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z danego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania liczona w danym roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty przekraczają sumę przychodów, mówimy o stracie ze źródła przychodów.

Podstawa opodatkowania KPWI

Podstawą opodatkowania w celu zastosowania preferencji IP Box stanowi suma kwalifikowanych dochodów, które zostały osiągnięte w danym roku podatkowym ze wszystkich kwalifikowanych własności intelektualnych.

Objaśnienia Ministra Finansów wskazują, że dochody z kwalifikowanego IP zostaną opodatkowane na preferencyjnych zasadach w sytuacji, gdy wystąpi związek między dochodem kwalifikującym a kosztami faktycznie poniesionymi w celu jego uzyskania.

Zaliczka na podatek dochodowy PIT IP Box

Przedsiębiorcy, którzy kwalifikują się do skorzystania z IP Box zobowiązani są do płacenia zaliczek na podatek dochodowy na dotychczasowych zasadach. Zaliczki według stawek 18%, 32% lub 19% odprowadzane muszą być na bieżąco. Natomiast ulga rozliczona  będzie w zeznaniu rocznym.

Mimo iż ulga przysługuje już w trwającym roku podatkowym i bazuje na dochodach osiąganych w 2020 roku, to jej rozliczenie nastąpi dopiero w momencie składania deklaracji PIT-36 lub PIT-36L. Po dostarczeniu deklaracji do Urzędu Skarbowego nadwyżka zapłaconego podatku w formie zaliczek zostanie zwrócona przedsiębiorcy.

Pomoc prawna przy składaniu wniosku i wyliczaniu dochodu kwalifikowanego

Korzystanie z ulgi IP Box wciąż sprawia przedsiębiorcom wiele problemów. Objaśnienia podatkowe wydane przez Ministra Finansów wcale tego nie ułatwiają. Zachęcamy do kontaktu z nami i skorzystania z kompleksowej obsługi całego procesu.

Nasz doradca uczestniczy na każdym etapie składania wniosku o wydanie interpretacji. Pomoc nie skończy się w momencie uzyskania odpowiedzi. Opracowujemy ewidencję, wskaźnik nexus oraz rozliczamy podatek IP Box. Więcej o współpracy z nami przeczytasz w artykule “Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnej przy składaniu wniosku IP BOX?“.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Kalkulacja dla programistów

Porównaj możliwości podatkowe w branży IT

+ Otrzymasz prezent!

Dostęp do Kalkulatora IT

4,7/5 na podstawie 600+ ocen

Kalkulacja podatkowa dla programistów