Chroń pomysł na biznes!

Znalezienie pomysłu na biznes jest jednym z pierwszych kroków do otworzenia własnej działalności gospodarczej. Pomysł i jego realizację najczęściej dzieli długa droga, związana z koniecznością podejmowania określonych działań. Na każdym etapie dążenia do urzeczywistnienia założeń, o pomyśle na biznes dowiadują się różne osoby. Może zdarzyć się sytuacja, w której ktoś będzie chciał wykorzystać Twój pomysł oraz przypisać sobie jego autorstwo. Pomysł na biznes warto więc chronić. W jaki sposób? Czy możliwa jest ochrona pomysłu na biznes za pomocą znaku towarowego?

Sposoby ochrony pomysłu na biznes

 

Narzędzia prawne, przy użyciu których możesz chronić pomysł na biznes:

  • prawo autorskie: aby Twój pomysł na biznes był chroniony prawem autorskim, musi mieścić się w definicji utworu. Za utwór uznawany jest każdy przejaw działalności twórczej, o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakikolwiek sposób,
  • dobra osobiste: pojęcie dóbr osobistych jest szersze od definicji utworu, dlatego twórca pomysłu na biznes może go chronić w oparciu o dobra osobiste,
  • tajemnica przedsiębiorstwa: może z niej skorzystać wyłącznie osoba prowadząca działalność gospodarczą, która nie ujawniła informacji poufnych oraz podjęła kroki w celu zapewnienia tej poufności,
  • umowa o zachowaniu poufności: to rozwiązanie, które warto wziąć pod uwagę w sytuacji, gdy pomysł na biznes ma być przedstawiony partnerowi biznesowemu,
  • umowa o zachowaniu poufności oraz umowa o zakazie konkurencji: są sposobem ochrony pomysłu na biznes przed nieuczciwym działaniem pracowników.

Wszystkie wskazane powyżej rozwiązania łączy jedna wspólna cecha – są bezpłatne. Oprócz nich wyróżnić można sposoby ochrony prawnej, które daje Urząd Patentowy. Są to ochrona patentowa, ochrona za pomocą wzorów użytkowych oraz znaków towarowych.

Ochrona pomysłu na biznes za pomocą znaku towarowego

 

Znaki towarowe najczęściej kojarzą się z ochroną logo oraz nazwy firmy. Natomiast zarejestrowane może być każde oznaczenie, pod warunkiem, że nadaje się do odróżnienia od innych towarów lub usług.

Ochrona znaku towarowego trwa 10 lat i może być przedłużana o kolejne okresy ochronne, dzięki czemu pomysł na biznes będzie chroniony bez żadnych ograniczeń czasowych. Za pomocą znaku towarowego chronione są również niekonwencjonalne pomysły, ponieważ możliwa jest rejestracja różnych rodzajów znaków towarowych np. przestrzennych.

O autorze

Marek Czyżewski, absolwent Northumbria University, właściciel grupy PRAVNA. W ciągu 5 lat swojej działalności spółka zastrzegła ponad 1000 znaków towarowych swoich klientów. Wcześniejsza działalność, jako pierwsza w Polsce, zajmowała się przygotowywaniem dokumentacji e-commerce. Jednak to Grupa Pravna ustanowiła nowe standardy skutecznej obsługi prawnej przez Internet.