Zaufało nam już ponad 10 tys. klientów!

10000

Wiele zamieszania wzbudził ostatni wyrok NSA w sprawie IP Box. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie skargi kasacyjnej potwierdził, że Krajowa Informacja Skarbowa nie może przerzucać ciężaru zadanych pytań na Wnioskodawcę. W związku z tym pojawiły się głosy, że dotychczas uzyskane pozytywne interpretacje, które nie zawierają tego potwierdzenia są bezwartościowe. Uspokójmy się  i nie wyciągajmy pochopnie wniosków. Przyjrzymy się temu, zanim zaczniesz nerwowo sprawdzać wszystkie formalności i rozpoczniesz ponownie starania o wydanie interpretacji indywidualnej. 

Wyrok NSA w sprawie IP Box — czy musisz ubiegać się o ponowną interpretację podatkową?

Zacznijmy od podstaw i zawartości wniosku. 

Prawidłowo sporządzony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej zawiera trzy podstawowe elementy:

  • stan faktyczny/zdarzenie przyszłe,
  • pytania do organu,
  • własne stanowisko.

Zgodnie z art. 14b § 3  ordynacji podatkowej:

“Składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego”. 

Nie popełniamy błędu, gdy zamieszczamy informację o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej — w części wyrażającej własne stanowisko. Takich informacji nie powinniśmy wskazywać jedynie w części dotyczącej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego. 

Po drugie, nie jest prawdą, że KIS ma odpowiadać na zadane przez nas we wniosku pytania. Zadaniem organu interpretacyjnego jest potwierdzenie lub zanegowanie stanowiska Wnioskodawcy art. 14c § 1 o.p. interpretacja ma zawierać:

“Interpretacja indywidualna zawiera wyczerpujący opis przedstawionego we wniosku stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego oraz ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.” 

Kolejną kwestią jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi KIS w zakresie prowadzenia działalności B+R w rozumieniu art. 5a pkt. 38 ustawy o PIT. Organ może zadawać pytania, mogące zostać potraktowane jako odpowiedź na zadane przez nas pytania. Zadaniem pełnomocnika jest przygotowanie odpowiedzi, aby wprost nie odpowiedzieć na zadane pytanie. Jednakże przy zachowaniu takiej treści, wobec której organ interpretacyjny nie pozostawi go bez rozpatrzenia, co spowodowałoby przedłużenie procesu, z uwagi na konieczność ponownego złożenia wniosku.

Pojawiły się także głosy, że urzędy skarbowe na etapie czynności sprawdzających kwestionują interpretacje podatkowe wydane przez KIS. Zauważyliśmy, że osoby przeprowadzające czynności sprawdzające nie kwestionują interpretacji indywidualnej, jej zakresu, odpowiedzi na pytania lub innych elementów.

Na etapie ubiegania się o zwrot praktycznie każdy klient przechodzi przez czynności sprawdzające we właściwym urzędzie skarbowym, według miejsca swojego zamieszkania (właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego).  

Wniosek?

Nie możemy nadużywać sformułowania, że to fiskus musi odpowiadać na pytania podatnika. Pamiętajmy, że z innych przepisów jasno wynika, że KIS jedynie potwierdza lub zaprzecza stanowisku wnioskodawcy. KIS nie może przerzucać ciężaru wykładni przepisów na wnioskodawcę. Jednak może wezwać wnioskodawcę do uzupełnienia informacji, jeśli uzna, że są one niewystarczające. 

Jeśli Twój wniosek został przygotowany zgodnie z powyższymi wytycznymi, nie musisz obawiać się, że Twoja interpretacja indywidualna jest bezwartościowa. Skąd ta pewność? 

Mamy za sobą 3520 pozytywnych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej ze skutecznością 99,8 %.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Kalkulacja dla programistów

Porównaj możliwości podatkowe w branży IT

+ Otrzymasz prezent!

Dostęp do Kalkulatora IT

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Kalkulacja podatkowa dla programistów