Zaufało nam już ponad 10 tys. klientów!

10000

Od początku 2019 r. wielu programistów korzysta z preferencyjnej stawki opodatkowania, czyli ulgi IP Box. Pozwala ona na korzystanie z niższego opodatkowania części dochodów związanych z działalnością badawczo-rozwojową.

W tym artykule przyjrzymy się kwestii stosowania ulgi IP Box wobec innych rozwiązań podatkowych.

Czym jest ulga IP Box i kto może z niej skorzystać?

Ulga IP Box to określenie rodzaju preferencji podatkowej w polskim prawie, która pozwala na płacenie 5% podatku od dochodów uzyskanych z tytułu wytwarzania i ulepszania kwalifikowanych praw własności intelektualnej (inaczej kwalifikowanego IP).

Dotyczy to przede wszystkim wytwarzania autorskich programów komputerowych i oprogramowania, lecz… katalog praw, które podlegają tej uldze, jest znacznie szerszy. Można do niego zaliczyć: patent, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, czy dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, a także prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu.

Z ulgi IP Box mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółki, kiedy:

  1. wytwarzają kwalifikowane IP,
  2. osiągają dochody podlegające opodatkowaniu w Polsce,
  3. ponoszą z tego tytułu koszty.

Ulga IP Box, a inne rozwiązania podatkowe

Przy korzystaniu z ulgi IP Box pojawiają się różne wątpliwości związane ze stosowaniem innych rozwiązań podatkowych, które wymagają omówienia.

1. Rozliczenie z małżonkiem

W obecnym stanie prawnym nie ma przeszkód, żeby rozliczać się wspólnie ze współmałżonkiem, gdy jeden z nich korzysta z ulgi IP Box.

Należy pamiętać, że trzeba spełniać wymagania dotyczące wspólnego rozliczania się. Trzeba mieć na uwadze, że nie jest to możliwe, jeśli jeden z małżonków korzysta z opodatkowania w formie podatku liniowego lub ryczałtu.

2. Rozliczenie samotnego rodzica z dzieckiem

W przypadku wspólnego rozliczania się z dzieckiem sytuacja przedstawia się analogicznie jak przy rozliczaniu się ze współmałżonkiem.

Nie ma przepisów, które wykluczają taką możliwość, o ile spełnia się wymogi co do takiego rozliczenia.

W tej sytuacji należy pamiętać, że nie można skorzystać z takiego rozliczenia, korzystając z opodatkowania w formie podatku liniowego, karty podatkowej, czy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

3. Danina solidarnościowa

Dochody, które zostały uzyskane z tytułu wytwarzania kwalifikowanego IP, nie wliczają się do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Kiedy twoje dochody przekraczają kwotę miliona złotych, ale jednocześnie duża część z nich podlega uldze IP Box, możesz uniknąć płacenia podatku w wysokości 4% od nadwyżki tej kwoty.

4. Umowa zlecenie/umowa o pracę

Pamiętaj, że ulga IP Box nie obowiązuje na umowie:

  • o pracę,
  • zlecenie,
  • o dzieło.

Z ulgi IP Box można skorzystać wyłącznie w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (w formie spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej).

5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Niestety korzystanie z ulgi IP Box wykluczone jest w przypadku, gdy ktoś rozlicza się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dopuszczalne jest to wyłącznie przy rozliczaniu się na zasadach ogólnych lub na podstawie podatku liniowego.

Podsumowanie

Jeśli nie masz pewności, czy możesz skorzystać z ulgi IP Box, skorzystaj z pomocy ekspertów.

 

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Kalkulacja dla programistów

Porównaj możliwości podatkowe w branży IT

+ Otrzymasz prezent!

Dostęp do Kalkulatora IT

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Kalkulacja podatkowa dla programistów