Zaufało nam już ponad 13 tys. klientów!

10000

Postępowanie o zatwierdzeniu układu to najprostsza forma restrukturyzacji, a mimo tego wciąż może wydawać się skomplikowana. Dlatego w tym artykule znajdziesz charakteryzację tego postępowania krok po kroku, po przeczytaniu którego znajdziesz odpowiedź na wszelkie wątpliwości.

Postępowanie o zatwierdzenie układu krok po kroku

Złożenie wniosku

Jeżeli planujesz wszcząć postępowanie, to w pierwszej kolejności musisz sporządzić i skierować wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego do Sądu. Pamiętaj, że na złożenie wniosku masz tylko 30 dni od dnia niewypłacalności. W przypadku wniosków składnych w stanie zagrożenia niewypłacalności nie określono terminu jego złożenia. Po sporządzeniu wniosku należy skompletować wszelkie załączniki oraz uiścić opłatę sądową w wysokości 1000 zł.

Otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Sąd po otrzymaniu Twojego wniosku wyda postanowienie w ciągu dwóch tygodni. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozprawy wyznaczy rozprawę w ciągu sześciu tygodni od wniesienia wniosku. Zatwierdzenie Twojego wniosku przez sąd jest równoznaczne z otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego.

Spis wierzytelności i plan restrukturyzacyjny

Kolejnym krokiem jest sporządzenie spisu wierzytelności przez Twojego doradcę restrukturyzacyjnego. Określa również masę układową — masę majątkową Twojej firmy. Następnie układany jest plan restrukturyzacyjny, w którym zawarte są np. potencjalne działania na rzecz rozwoju firmy. Spis wierzytelności i plan muszą zostać sporządzone w ciągu 30 dni od momentu otwarcia postępowania.

Przyjęcie układu

Przyjęcie układu będzie zależało od decyzji wierzycieli posiadających 85% wartości zaległych zobowiązań firmy. Plan przedstawiany wierzycielom przez dłużnika wraz z doradcą zawiera wszelkie zaproponowane działania na rzecz spłaty długów. Wierzyciele wówczas oddają swoje głosy za lub przeciw zatwierdzeniu układu na kartach do głosowania.

Układ może zostać przyjęty w całości lub z pewnymi modyfikacjami zaproponowanymi przez wierzycieli. Przeprowadzone zostaje zgromadzenia oraz dyskusja na temat warunków zawartych w układzie. W zależności od stopnia porozumienia stron układ może zostać zatwierdzony już na pierwszym zgromadzeniu lub na kolejnych.

Zatwierdzenie układu

Zatwierdzenie układu przez wierzycieli wiąże się z kolejnym krokiem, jakim jest przedstawienie go przed sądem. Do układu należy załączyć wniosek o jego zatwierdzenie. Od momentu złożenia wniosku sąd ma 2 tygodnie na zatwierdzenie go na posiedzeniu niejawnym. Kiedy konieczna będzie rozprawa do rozpatrzenia układu, sąd wyznacza rozprawę w terminie tygodnia.

Plan restrukturyzacyjny

Po wydaniu prawomocnego zatwierdzenia układu nadchodzi czas na jego wykonanie. Jesteś mocą prawa, zobligowany do działania zgodnie z postanowieniami wskazanymi w układzie. W zależności od warunków układu spłata zobowiązań może trwać kilka miesięcy, a nawet parę lat.

Artykuły, które mogą Cię zainteresować

Odbierz bezpłatnie

Bezpłatne sprawdzenie, czy możesz rozpocząć jeszcze restrukturyzację

+ Otrzymasz prezent!

Prognozę restrukturyzacji

4,6/5 na podstawie 303+ ocen

Sprawdź bezpłatnie, czy możesz jeszcze rozpocząć restrukturyzację: