Plan spłaty wierzycieli przy upadłości konsumenckiej — jak się go ustala?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to szansa na nowy start i życie bez długów. Stanowi pierwszy krok na drodze do całkowitego oddłużenia. Postępowanie upadłościowe składa się z kilku etapów, a ostatnim z nich jest ustalenie planu spłaty wierzycieli. Jest to czas, który dostajemy na spłatę zobowiązań. Sprawdźmy, jak wygląda taki plan i w jaki sposób powstaje. 

Plan spłaty wierzycieli — jak się go ustala?

Plan spłaty wierzycieli ustala sąd po zakończeniu działań syndyka. W momencie ogłoszenia upadłości konsumenckiej majątek dłużnika staje się masą upadłości i przejmuje go syndyk. To on ustala listę wierzycieli, wycenia majątek, sprzedaje go, a uzyskane środki przekazuje na spłatę zadłużenia. Składa także sądowi projekt planu spłaty wierzycieli, czyli zakres i czas spłacania długów, których nie zaspokoiła sprzedaż masy upadłości. W projekcie planu spłaty uwzględniona zostaje również pierwsza spłata pochodząca ze środków uzyskanych z likwidacji majątku. Stanowisko syndyka nie jest dla sądu wiążące. Ustalając finalny plan spłaty wierzycieli, kieruje się on:

  • zarobkami i wydatkami upadłego,
  • jego sytuacją osobistą,
  • stanem zdrowia,
  • wiekiem dłużnika.

Sąd wyznacza plan spłaty na podstawie zeznań zadłużonego, syndyka oraz wierzycieli. Określa czas jego trwania oraz miesięczne kwoty spłat. Zasadniczo, plan spłaty nie powinien być dłuższy niż 36 miesięcy, jednak sąd musi wziąć pod uwagę opinię syndyka o możliwościach finansowych upadłego. 

Plan spłaty to dla zadłużonego gwarancja stałej miesięcznej raty, którą będzie musiał płacić na poczet swoich zobowiązań. Dzięki temu długi są pod kontrolą, a upadły zyskuje komfort psychiczny. Dodatkowo, w czasie wykonywania ustalonego planu spłaty wierzycieli nie jest możliwa egzekucja wierzytelności powstałych przed ogłoszeniem upadłości konsumenckiej.

Plan spłaty niemożliwy do realizacji — co robić?

Co do zasady, plan spłaty wierzycieli ustalony przez sąd powinien być dopasowany do możliwości zarobkowych dłużnika oraz jego sytuacji osobistej. Zdarza się jednak, że realizacja planu jest niemożliwa. Wówczas, upadły ma tydzień na złożenie zażalenia od postanowienia Sądu o ustaleniu planu spłaty. Co więcej, dłużnik w każdym czasie może wnieść do sądu wniosek o braku możliwości wywiązywania się z obowiązków zawartych w planie spłaty. Po wysłuchaniu wierzycieli sąd może zmienić plan spłaty i wydłużyć termin spłaty długów na okres nieprzekraczający 18 miesięcy. Zatem, jeżeli zażalenie zostaje odrzucone, możemy posiłkować się wnioskiem o zmianę planu spłaty wierzycieli. 

Sprawdź bezpłatnie, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką

Masz długi i chcesz się pozbyć? Zgłoś się do nas, a zajmiemy się całym procesem ogłaszania upadłości konsumenckiej od A do Z. Nie musisz biegać po sądach i wypełniać długich wniosków — to będzie nasze zadanie, a Ty… nawet nie musisz wychodzić z domu, ponieważ wszystko zrobimy online. Dołącz do grona ponad 8220 zadowolonych klientów.

Jednak… na początek sprawdź bezpłatnie, czy możesz ogłosić upadłość konsumencką.

Mężczyzna pokazuje ręką na liczby