Background Image

Zarejestruj stowarzyszenie
za 970zł netto.

W ciągu 7 dni przygotujemy dokumenty
i zgłosimy stowarzyszenie do rejestracji
w KRS.
  • Porozmawiaj bezpłatnie z prawnikiem.
    Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 60 minut.

Obsłużyliśmy już ponad
400 klientów z całej Polski!

Jesteśmy wyspecjalizowani w szybkiej rejestracji stowarzyszeń.
Codziennie nasi prawnicy pomagają przez internet i telefon.

Feature Image

Główne zagadnienia dotyczące
rejestracji stowarzyszenia

_________

Stowarzyszenie

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną i trwałą organizacją, utworzoną w celach niezarobkowych przez grupę osób fizycznych.

Struktura

Stowarzyszenie zwykłe może zostać utworzone już przez 3 osoby fizyczne, a stowarzyszenie rejestrowe, które może prowadzić działalność gospodarczą, może zostać założone przez co najmniej 7 osób fizycznych.

Dokumenty

Członkowie założyciele stowarzyszenia w celu założenia stowarzyszenia obowiązani są uchwalić statut stowarzyszenia oraz przeprowadzić zebranie założycielskie, na którym zostanie wybrany komitet założycielski albo zostaną wybrane władze stowarzyszenia. Wszystkie protokoły z przedmiotowego zebrania założycielskiego, regulaminy działalności władz stowarzyszenia, uchwały o wyborze władz stowarzyszenia oraz statut stowarzyszenia muszą być przedłożone właściwemu organowi władzy publicznej dokonującemu rejestracji stowarzyszenia.

Co inni mówią o usługach PRAVNA.pl

Polecam firmę jako partnera solidnego,  innowacyjnego, a przede wszystkim przyjaznego klientom.

— P. Szymczyk,
Energomontaż Południe S.A.

Pracownicy firmy wykazali się dużym profesjonalizmem i zrozumieniem dla naszych spraw.

— Ł. Dziekoński,
Fundusz Marguerite

Najwyższej klasy specjaliści. Sprawą zajęli się błyskawicznie. Polecam OchronaLogo.pl

— M. Jakubowski,
Prywatny przedsiębiorca

Co nas wyróżnia

Telefon odbieramy z uśmiechem :)
Nasi specjaliści rozmawiają po ludzku,
a Twoje sprawy traktujemy jak własne.

Macbook

* Opłaty sądowe: 0zł lub 600zł

Dlaczego warto założyć stowarzyszenie?

Prawo zrzeszania się przez osoby fizyczne w stowarzyszeniach jest uprawnieniem konstytucyjnym. Stowarzyszenie jako organizacja złożona z osób fizycznych może wypowiadać się w sprawach publicznych, a także może reprezentować zbiorowe interesy swoich członków w sprawach prowadzonych przez organy władzy publicznej. Niewątpliwie głos stowarzyszenia ma większą siłę przebicia w sprawach publicznych, a jednocześnie niezwykle istotnych dla wszystkich członków stowarzyszenia. Założenia stowarzyszenia zaleca się zatem tej grupie osób, która wychodzi z określona inicjatywą, np. mieszkańców zainteresowanych budową palcu zabaw, obiektów sportowych, czy np. ochrony terenów przyrodniczych.

Jakie są koszty rejestracji stowarzyszenia?

Rejestracja stowarzyszenia zwykłego i rejestrowego nie prowadzącego działalności gospodarczej jest nieodpłatna. Rejestracja stowarzyszenia rejestrowego prowadzącego działalność gospodarczą podlega opłacie sądowej w wysokości 600 zł (500,00 zł za wpis do Rejestru przedsiębiorców KRS oraz 100,00 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Ile trwa rejestracja stowarzyszenia?

Stowarzyszenia zwykłe podlega wpisowi do ewidencji stowarzyszeń zwykłych co do zasady w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis.

Czas rejestracji stowarzyszenia rejestrowego jest natomiast dłuższy i trwa od 2 do nawet 4 miesięcy, jeżeli chodzi o stowarzyszenie rejestrowe mogące prowadzić działalność gospodarczą.

Jakie są rodzaje stowarzyszeń?

Stowarzyszenia dzielimy na zwykłe i rejestrowe. Rożnica między nimi polega na tym, że stowarzyszenie zwykłe może zostać założone przez grupę minimum 3 osób fizycznych. Takie stowarzyszenie nie posiada osobowości prawnej, a także nie może prowadzić działalności gospodarczej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Stowarzyszenie zwykłe może rozpocząć swoją działalność od chwili wpisania go do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, która jest prowadzona przez właściwego miejscowo ze względu na siedzibę stowarzyszenia starostę powiatowego.

Stowarzyszenie rejestrowe może przede wszystkim prowadzić działalność gospodarczą, przy czym dochód z jej prowadzenia powinien służyć tylko realizacji celów statutowych stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Stowarzyszenie rejestrowe może również otrzymywać dotację na realizację swoich celów statutowych.

Stowarzyszenie rejestrowe podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, który to rejestr jest prowadzony przez właściwy miejscowo ze względu na siedzibę stowarzyszenia Wydział Sądu rejonowego – Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli natomiast stowarzyszenie rejestrowe zamierza prowadzić działalność gospodarczą to powinno być ono również wpisane do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie rejestrowe może zostać założone przez grupę minimum 7 osób fizycznych.

Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy.

Background Image

Chcesz założyć stowarzyszenie? Zapytaj nas.

To najlepszy moment na podjęcie decyzji.