Background Image

Zarejestruj fundację
za 970zł netto.

W ciągu 7 dni przygotujemy dokumenty
i zgłosimy fundację do rejestracji w KRS.
  • Porozmawiaj bezpłatnie z prawnikiem.
    Oddzwonimy do Ciebie w ciągu 60 minut.

Obsłużyliśmy już ponad
400 klientów z całej Polski!

Jesteśmy wyspecjalizowani w szybkiej rejestracji fundacji.
Codziennie nasi prawnicy pomagają przez internet i telefon.

Feature Image

Główne zagadnienia dotyczące fundacji

_________

Fundator

Fundatorem może być osoba fizyczna niezależnie od jej obywatelstwa i miejsca zamieszkania bądź osoba prawna mająca siedzibę w Polsce lub za granicą. Fundator, jak już sama nazwa na to wskazuje, wnosi do fundacji składniki majątkowe przeznaczone na realizację celów fundacji.

Statut fundacji

Statut fundacji jest dokumentem kompleksowo regulującym cały przedmiot działalności fundacji. W szczególności statut fundacji powinien określać cele, zasady, formy i zakres działalności fundacji, a także wskazywać na jej nazwę, siedzibę, określać jej majątek, skład i organizację zarządu, sposób powoływania oraz obowiązki i uprawnienia tego organu i jego członków. Statut może zawierać również inne postanowienia, w szczególności dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, dopuszczalności i warunków jej połączenia z inną fundacją, zmiany celu lub statutu, a także przewidywać tworzenie obok zarządu innych organów fundacji.

Działalność gospodarcza fundacji

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko w zakresie określonym w jej statucie i w rozmiarach służących realizacji jej celów. Jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, wartość środków majątkowych fundacji przeznaczonych na działalność gospodarczą nie może być mniejsza niż tysiąc złotych.

Co inni mówią o usługach PRAVNA.pl

Polecam firmę jako partnera solidnego,  innowacyjnego, a przede wszystkim przyjaznego klientom.

— P. Szymczyk,
Energomontaż Południe S.A.

Pracownicy firmy wykazali się dużym profesjonalizmem i zrozumieniem dla naszych spraw.

— Ł. Dziekoński,
Fundusz Marguerite

Najwyższej klasy specjaliści. Sprawą zajęli się błyskawicznie. Polecam OchronaLogo.pl

— M. Jakubowski,
Prywatny przedsiębiorca

Co nas wyróżnia

Telefon odbieramy z uśmiechem :)
Nasi specjaliści rozmawiają po ludzku,
a Twoje sprawy traktujemy jak własne.

Macbook

* Do cen należy doliczyć opłaty sądowe 250zł lub 600zł

Czy fundacja ma osobowość prawną?

Tak, fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą jej wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej). Sąd dokonuje wpisu fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego po stwierdzeniu, że cel i statut fundacji są zgodne z przepisami prawa.

Jakie dokumenty należy przedłożyć do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wpis fundacji do KRS?

Do wniosku o wpis fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego należy przedłożyć przede wszystkim statut i akt fundacyjny. Ten ostatni dokument powinien zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Fundacja może również zostać ustanowiona przez fundatora w testamencie. Wówczas do sądu rejestrowego nie trzeba przedkładać w/w aktu fundacyjnego.

Jaki jest całkowity koszt rejestracji fundacji?

Wpisanie fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej) podlega opłacie sądowej w wysokości 250,00 zł. Jeżeli fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą, to musi ona zostać wpisana również do Rejestru przedsiębiorców KRS i opłata za jej wpis wzrośnie wówczas do 600,00 zł (500 zł – opłata za wpis fundacji do KRS i 100 zł – opłata za opublikowanie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisie fundacji w Rejestru przedsiębiorców KRS ).

Ile trwa rejestracja fundacji?

Postępowanie w sprawie wpisu fundacji do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej trwa od 1 miesiąca do nawet 3 miesięcy, w przypadku fundacji zamierzającej prowadzić działalność gospodarczą.

Jakie są korzyści związane z działalnością fundacji?

Prowadzenie działalności przy pomocy fundacji umożliwia osiągnięcie pewnych korzyści podatkowych. W pierwszej kolejności wskazać należy, że dochody fundacji (jako dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, ochrony środowiska, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – w części przeznaczonej na te cele) są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Zwolnienie z CIT obejmuje tylko te środki, które zostają przeznaczone na cele statutowe, bardzo ważne jest właściwe określenie tych celów i takie wydatkowanie środków, które zmierza do ich osiągnięcia. Ponadto osoby fizyczne mogą od dochodów odliczyć darowizny przekazane fundacjom mającym status organizacji pożytku publicznego. Co ważne, sama fundacja, która dostaje pieniądze, rzeczy ruchome lub prawa majątkowe w formie spadku, zapisu lub darowizny, nie płaci podatku od spadków i darowizn. Takie dokapitalizowanie fundacji nie podlega opodatkowaniu podatkowi spadkowemu ani dochodowemu. Prowadzenie działalności w formie fundacji staje się zatem niezwykle korzystną formą działalności dla osób chcących zainwestować majątek na realizację celów społecznie użytecznych, a jednocześnie zyskiwać na tym pod względem podatkowym.

Jaki może być cel działalności fundacji?

Fundacja może być ustanowiona dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (m. in. ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami).

Masz pytania?
Zostaw swój numer telefonu. Oddzwonimy.

Background Image

Chcesz założyć fundację? Zapytaj nas.

To najlepszy moment na podjęcie decyzji.