Rekomendacje

Jeżeli jeszcze nas nie znasz, pobierz rekomendacje od naszych klientów w formie PDF.

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami pomoc@pravna.pl

Koncesja OPC

W ramach usługi nasi prawnicy gwarantują Tobie kompleksowe wsparcie w procesie związanym
z udzieleniem koncesji OPC. W zakres usługi wchodzi:

 

– pomoc w uzyskaniu niezbędnych dokumentów, jakie należy dołączyć do wniosku o udzielenie koncesji OPC,

– redakcja wniosku o udzielenie koncesji OPC,

– reprezentacja w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, a także składanie ewentualnych wyjaśnień lub uzupełnień do wniosku.

 

Służymy profesjonalnym doradztwem zorientowanym na potrzeby Twojego biznesu. Wybór oferty naszej firmy będzie gwarantem prawidłowo wykonanej usługi i 100% satysfakcji.

 

Znaczne udogodnienie dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą wprowadziła zmiana przepisów, na mocy których od...